پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 735 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 735 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 735"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 دلباخته و شیدا -> عاشق
افقی 1 حاکم عراق در زمان عباسیان -> حجاجبنیوسفحاکم عراق در زمان عباسیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نوعی ماهی -> ازادنوعی ماهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پیشینیان -> قدما
افقی 2 پایان‌ها -> اواخر
افقی 3 فیلمی از مرحوم ایرج قادری -> طوطیا
افقی 3 پایتخت غنا -> اکرا
افقی 3 بیماری وبا -> کلرا
افقی 4 فانوس دریایی -> فار
افقی 4 خدای مصری -> رع
افقی 4 طرف چپ -> ایسر
افقی 4 ضعف و سستی -> وهن
افقی 5 راست و برافراشته -> هج
افقی 5 شرمسار -> خجلان
افقی 5 هاگ -> اسپر
افقی 6 جمع مانع -> موانع
افقی 6 خط مخصوص نابینایان -> بریل
افقی 6 سطح دست -> کف
افقی 7 از گیاهان دارویی -> صعتر
افقی 7 کوشیدن -> اجتهاد
افقی 7 رب‌النوع مصریان -> انو
افقی 8 آشکار و واضح -> بدیهی
افقی 8 دوستی -> ولا
افقی 8 صید و شکار -> نخجیر
افقی 9 نیکو -> حسن
افقی 9 خانم خانه‌دار -> کدبانو
افقی 9 بی‌جان -> موات
افقی 10 مشک آب -> خی
افقی 10 شبنم -> ژاله
افقی 10 شکسته شده -> منکسر
افقی 11 محکم و استوار -> اکید
افقی 11 شاعر معروف آلمانی -> هاینه
افقی 11 دختر لک -> دت
افقی 12 دوستان خاموش -> کتب
افقی 12 الکترود متصل به قطب منفی -> کاتد
افقی 12 به دنیا آوردن -> زا
افقی 12 کابوس خانم خانه‌دار -> هوو
افقی 13 بزرگان -> سران
افقی 13 سنگ مرمر -> رخام
افقی 13 هزینه‌ها -> مخارج
افقی 14 ادامه دادن -> تمدید
افقی 14 واحد حجم مایعات -> لیتر
افقی 14 طفل شیرخوار -> نینی
افقی 15 بازیگر تبریز در مه -> رزیتاغفاری
افقی 15 زمین هموار -> جلگه
عمودی 1 محبت، مهر، مهربانی -> عاطفه
عمودی 1 فیلمی به کارگردانی حسن ناظر -> صبحخاکستر
عمودی 2 زوج‌ها -> ازواج
عمودی 2 قطعه‌ای در دوربین -> عدسی
عمودی 2 پدالی زیر پای راننده -> ترمز
عمودی 3 نانوا -> شاطر
عمودی 3 باوقار و سنگین -> متین
عمودی 3 روستا -> ابادی
عمودی 4 نوعی آینه -> قدی
عمودی 4 بیماری جذام -> خوره
عمودی 4 سخن از روی خشم و غضب -> ژک
عمودی 4 قصد و آهنگ -> نیت
عمودی 5 امیدوار کردن -> ارجا
عمودی 5 دانه به دانه -> یکایک
عمودی 5 بله روسی -> دا
عمودی 6 ضد باطل -> حق
عمودی 6 به طور آشکارا -> علنا
عمودی 6 معشوق -> دلدار
عمودی 7 سوا -> جدا
عمودی 7 شگفت‌آور -> اعجوبه
عمودی 7 خلاف کردن -> تخلف
عمودی 8 میسر بودن -> امکان
عمودی 8 خروس مازندرانی -> تلا
عمودی 8 جمع هدیه -> هدایا
عمودی 9 روان -> جاری
عمودی 9 اتیکت -> بهانما
عمودی 9 یکای طول -> متر
عمودی 10 ییلاقی در کرج -> اسارا
عمودی 10 جزیره‌ای در شمال ایتالیا -> ونیز
عمودی 10 دوازده کیلوگرم -> ری
عمودی 11 رمق آخر -> نا
عمودی 11 آمدن، وارد شدن -> رسیدن
عمودی 11 جایگاه درندگان -> کنام
عمودی 12 سیخ نانوایی -> یوک
عمودی 12 معبر رودخانه -> پل
عمودی 12 بازیگر فیلم سلام بر فرشتگان -> خمسه
عمودی 12 شهری در استان فارس -> خنج
عمودی 13 نوعی چراغ خوراک‌پزی -> والور
عمودی 13 مزدها -> اجور
عمودی 13 ترسناک -> هایل
عمودی 14 کار بی مزد و اجرت -> سخره
عمودی 14 از کشورهای آفریقایی -> کنیا
عمودی 14 منافق و دورو -> دورنگ
عمودی 15 شهری در آلمان -> فرانکفورت
عمودی 15 آوردن دلیل برای اثبات درست بودن کاری -> توجیه