پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 736 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 736 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 736"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 فصل نوزایی طبیعت -> بهار
افقی 1 از نام‌های دخترانه -> گیلانهاز نام‌های دخترانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 آب منجمد -> یخآب منجمد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سودمند -> مفید
افقی 2 ماده‌ای که از درخت بلوط به دست می‌آید -> مازو
افقی 2 نار -> مش
افقی 3 حیوان عسل دوست -> خرس
افقی 3 سرپیچی کردن -> تمرد
افقی 3 ناشنوا -> کر
افقی 3 نمایشنامه‌نویس شهیر ایرلندی و خالق «در انتظار گودو» -> بکت
افقی 4 قاضی ورزشی -> داور
افقی 4 از مشتقات شیر -> کره
افقی 4 فرخنده -> مبارک
افقی 5 صدمه و آسیب -> اک
افقی 5 آواز دادن -> ندا
افقی 5 از مارهای بسیار خطرناک -> کبرا
افقی 6 نوعی آبگوشت -> یخنی
افقی 6 محلی برای نگهداری افراد سالخورده -> اسایشگاه
افقی 7 شهری نزدیک تهران -> ری
افقی 7 از اجزای صورت -> ابرو
افقی 7 رقیب جنگی -> هماورد
افقی 8 دهان -> کام
افقی 8 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 8 حرکت اسب در شطرنج ->
افقی 8 تمام و کل -> ال
افقی 9 دست برداشتن از یکدیگر -> متارکه
افقی 9 صحرای بزرگ مصر -> سینا
افقی 9 جدید و تازه -> نو
افقی 10 نام دریایی وسیع میان اروپا و آفریقا و آمریکا -> اتلانتیک
افقی 10 خیالی -> واهی
افقی 11 مخترع دینامیت -> نوبل
افقی 11 از سرشویه‌ها -> سدر
افقی 11 میان چیزی -> لا
افقی 12 ادعا نمودن -> داعیه
افقی 12 بنیانگذار علم جامعه‌سناسی -> وبر
افقی 12 مقصود -> مراد
افقی 13 از بخش‌های اوستا -> یشت
افقی 13 عدد اول -> یک
افقی 13 رقیق کننده رنگ -> تینر
افقی 13 یار رامین -> ویس
افقی 14 خیر نیست -> شر
افقی 14 روباه صحرا -> رومل
افقی 14 انسان تنگ نظر -> حسود
افقی 14 ذغال سنگ -> کک
افقی 15 کشور کوچک اروپایی -> موناکو
افقی 15 رسوم -> اداب
عمودی 1 انتهای ریشه -> بیخ
عمودی 1 محل نمایش بندبازی -> سیرک
عمودی 1 قوه سگالش -> اندیشه
عمودی 2 کوچک -> خرد
عمودی 2 شاعر نیشابوری -> خیام
عمودی 2 حائل پیچ و مهره -> واشر
عمودی 3 اتاق بزرگ -> سالن
عمودی 3 پیروی کردن -> متابعت
عمودی 4 کوشش -> هم
عمودی 4 حرف انتخاب -> یا
عمودی 4 «تالی» آشفته -> اتلی
عمودی 4 عامل پیشرفت بعضی‌ها -> رو
عمودی 5 بهتان زدن -> افترا
عمودی 5 واحد اندازه‌گیری پرتوزایی -> بکرل
عمودی 5 شتر قوی هیکل -> هیون
عمودی 6 چرک جامه -> ریم
عمودی 6 پایتخت ونزوئلا -> کاراکاس
عمودی 6 حالت بیهوشی -> کما
عمودی 7 انتهای دوزخ -> درک
عمودی 7 طرف و جهت -> سو
عمودی 7 اهل هند -> هندو
عمودی 7 اثر چربی روی لباس -> لک
عمودی 8 پرنده‌ای وحشی و حلال گوشت -> درنا
عمودی 8 خاک ->
عمودی 9 دریا -> یم
عمودی 9 کادو -> هدیه
عمودی 9 عدد ماه -> سی
عمودی 9 باد و نسیم -> ریح
عمودی 10 زینت ناخن -> لاک
عمودی 10 دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی فوتبال دانمارک -> اشمایکل
عمودی 10 مردم قرآنی -> نسا
عمودی 11 شرم و حیا -> ازرم
عمودی 11 مقیاسی برای مایعات -> گالن
عمودی 11 گلابی -> امرود
عمودی 12 دل آزار کهنه -> نو
عمودی 12 امر به کاوش -> بکاو
عمودی 12 وی -> او
عمودی 12 تصدیق روسی -> دا
عمودی 13 از انواع سود بانکی -> بابهره
عمودی 13 زبانه آتش -> الاو
عمودی 14 پشت سر هم -> مکرر
عمودی 14 یار کلیله -> دمنه
عمودی 14 خروس عرب -> دیک
عمودی 15 اهتمام فراوان -> پشتکار
عمودی 15 غذای خرگوش -> هویج
عمودی 15 پول فلزی -> سکه