پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 738 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 738 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 738"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 جلبک -> جامهغوک
افقی 1 ضربه پا در شکم در تکواندو -> ابدولیو
افقی 2 ضمیر اشاره به جای دور -> انجا
افقی 2 باخبر -> واقفباخبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نخ بافتنی -> کاموا
افقی 3 فینال -> نهاییفینال در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شرکت سوئدی سازنده وسایط نقلیه و قطعات آن -> ولوو
افقی 3 ترسناک -> هایل
افقی 4 نوعی طریقه نمایش رنگی تصویر تلویزیونی -> پال
افقی 4 نفوذ به یک سیستم کامپیوتری -> هک
افقی 4 مخلوط ساختمانی -> ملات
افقی 4 رنگ -> لون
افقی 5 مذکر -> نر
افقی 5 مکتوب -> نوشته
افقی 5 پست فطرت -> لییم
افقی 6 اختراع مارکونی -> رادیو
افقی 6 خدمتکاران -> خدمه
افقی 6 حرف یونانی -> چی
افقی 7 به صورت جمعی -> همگی
افقی 7 پول یا چیزی که داماد به خانواده عروس می‌دهد -> شیربها
افقی 7 منفک -> سوا
افقی 8 مار خطرناک -> کبرا
افقی 8 آسانی -> یسر
افقی 8 راه یافتن -> رسوخ
افقی 9 نوشیدنی سنتی -> چای
افقی 9 گاوباز -> ماتادر
افقی 9 بی‌یار و همدم -> تنها
افقی 10 رودی در فرانسه -> رن
افقی 10 پارچه گیاهی -> گونی
افقی 10 کمربند فرضی زمین -> استوا
افقی 11 شهر استان مرکزی -> اراک
افقی 11 گوسفند چاق -> پروار
افقی 11 همسر اسکارلت -> رت
افقی 12 باختر -> غرب
افقی 12 زن برادر شوهر -> جاری
افقی 12 واژه تمجید -> بخ
افقی 12 گونه، صنف -> نوع
افقی 13 هر یک از فصل‌های یک صد و چهارده گانه قرآن مجید -> سوره
افقی 13 سیال -> روان
افقی 13 به نیکویی ستودن -> تمجید
افقی 14 رشک بردن -> حسادت
افقی 14 هنگام -> زمان
افقی 14 ورزش ذهنی -> یوگا
افقی 15 گیاهی گلدار از تیره چتریان -> رازیانه
افقی 15 شهری در روسیه -> سالخارد
عمودی 1 سنگر -> جانپناه
عمودی 1 کنایه از آفتاب -> چراغسحر
عمودی 2 جویبارها -> انهار
عمودی 2 جا -> مکان
عمودی 2 جمع رئیس -> روسا
عمودی 3 فرصت و مهلت -> مجال
عمودی 3 فوتبال امریکایی -> رگبی
عمودی 3 ظاهر ساختن -> ابراز
عمودی 4 خطاب بی‌ادب -> های
عمودی 4 نور دهنده -> نایر
عمودی 4 چنین بزی گله‌ای را بیمار کند -> گر
عمودی 4 گوسفند قربانی -> هدی
عمودی 5 بنی‌اسرائیل -> یهود
عمودی 5 رمان ویرجینیا وولف -> امواج
عمودی 5 حرف فاصله -> تا
عمودی 6 ضمیر بیگانه -> وو
عمودی 6 پیشوای مسیحی -> کشیش
عمودی 6 منکر شدن -> انکار
عمودی 7 مقعر -> کاو
عمودی 7 جوجه کارتونی -> توییتی
عمودی 7 فریضه ماه رمضان -> روزه
عمودی 8 یک روش غیرجنسی تکثیر گیاه است که به صورت گسترده در کشاورزی و مهندسی فضای سبز استفاده می‌شود -> قلمه
عمودی 8 واضح -> رسا
عمودی 8 پیغام -> پیام
عمودی 9 غروب کردن -> افول
عمودی 9 ایستاده به حالت راست -> خبردار
عمودی 9 سوره مردم -> ناس
عمودی 10 همان مادر است -> والده
عمودی 10 ته‌نشین مواد -> رسوب
عمودی 10 بوی مخصوص غذای مانده -> نا
عمودی 11 زمین سخت -> دک
عمودی 11 مراقبت و پرستاری -> تیمار
عمودی 11 با تاز آید -> تاخت
عمودی 12 واژه‌ای برای بیزاری -> واه
عمودی 12 یک خودمانی -> یه
عمودی 12 چارپا -> ستور
عمودی 12 درودگری بدون آن بسی دشوار است -> میخ
عمودی 13 سرشار -> لمالم
عمودی 13 حمام داغ -> سونا
عمودی 13 پچ‌پچ -> نجوا
عمودی 14 نوعی اسباب‌بازی -> یویو
عمودی 14 کشتی محلی ایران -> چوخه
عمودی 14 صفار -> رویگر
عمودی 15 شهری در اسپانیا -> والنسیا
عمودی 15 توانایی کاری داشتن -> استعداد