پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 743 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 743 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 743"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 معروف‌ترین کارآگاه داستانی -> شرلوکهلمزمعروف‌ترین کارآگاه داستانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 کلرور آمونیوم -> نشادر
افقی 2 نامداران -> مشاهیر
افقی 2 جزیره‌ای در خلیج فارس -> هندورابیجزیره‌ای در خلیج فارس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 مخفف شاهراه -> شهراه
افقی 3 کمک کننده -> مددکار
افقی 3 شمای بیگانه -> یو
افقی 4 دردسر -> وبال
افقی 4 قوم حضرت موسی -> یهود
افقی 4 از رودهای مرزی -> ارس
افقی 5 ضمیر مفعول بیواسطه -> را
افقی 5 نیم پختگی گوشت -> ینوی
افقی 5 بازیگر فیلم‌هایی همچون «خشم» و «هفت» -> برادپیت
افقی 6 نوعی تفنگ قدیمی -> برنو
افقی 6 آخر و پایان -> انتها
افقی 6 من و شما -> ما
افقی 7 ژانر پر زد و خورد سینمایی -> اکشن
افقی 7 تنظیم‌گر نشانه اسلحه -> مگسک
افقی 7 راه بی‌پایان -> را
افقی 8 گریه -> زار
افقی 8 ابر نزدیک به زمین -> مه
افقی 8 خواب خوش -> رویا
افقی 8 روی تخت می‌اندازند -> تشک
افقی 9 پول قدرتمند آسیا -> ین
افقی 9 ناشنواست -> کر
افقی 9 تقویم -> روزشمار
افقی 10 پاک کننده و جلا دهنده -> زداینده
افقی 10 ناشی -> ناوارد
افقی 11 معاون اوباما -> بایدن
افقی 11 شهری در پاکستان -> اچه
افقی 11 میمون آدم‌نما -> نسناس
افقی 12 نویسنده «صفیر سیمرغ» -> سهروردی
افقی 12 عید ویتنامی‌ها -> تت
افقی 13 دومین ستاره منظومه شمسی -> سیارهزهره
افقی 14 سرود و نوا -> نغمه
افقی 14 ادوار ->
افقی 14 کرایه منزل -> دوران
افقی 15 زائو ترسان -> ال
افقی 15 پراکسید هیدروژن -> اکسیدان
افقی 15 پنهان داشتن -> کتم
عمودی 1 اسکریم -> شمشیربازی
عمودی 1 مجلس نمایندگان آمریکا -> سنا
عمودی 2 بی سر و پا -> رشه
عمودی 2 از ایالت‌های آمریکا -> ارکانزاس
عمودی 2 زنجیر -> غل
عمودی 3 کرمینه -> لارو
عمودی 3 هم چاپ معنی می‌دهد هم گستردن -> نشر
عمودی 3 تاج پادشاهی -> دیهیم
عمودی 4 طرفداران محمد بن عبدالوهاب -> وهابیون
عمودی 4 چارچوب عکس -> کادر
عمودی 4 از ضمایر -> ها
عمودی 5 آسمان -> کیهان
عمودی 5 نوعی نژاد گوسفند ->
عمودی 6 شامل همه -> هر
عمودی 6 نفسی که آدمی را پس از ارتکاب گناه ملامت می‌کند -> لوامه
عمودی 6 شهری نزدیک تهران -> ری
عمودی 7 پول ژاپن -> ین
عمودی 7 خواست فطری ->
عمودی 8 امام موعود -> مهدی
عمودی 8 سوغات گجرات -> تمر
عمودی 8 از توابع چالوس -> هچیرود
عمودی 9 عمل غیر انسانی قبل از اسلام -> زندهبهگور
عمودی 9 فریاد بلند -> هرا
عمودی 10 نوع چینش خانه یا مغازه -> دکوراسیون
عمودی 10 پائیز -> خزان
عمودی 11 صحرای آمریکا -> نوادا
عمودی 11 کارگردان «زنده باد زاپاتا» -> کازان
عمودی 11 مرغ بیگانه -> هن
عمودی 12 زبانه آتش -> شرر
عمودی 12 نفس -> دم
عمودی 12 خزانه‌دار آمریکایی ایران ->
عمودی 13 عدد فوتبال -> اا
عمودی 13 آسمانخراش -> اپارتمان
عمودی 13 شهر بی‌قانون -> هرت
عمودی 14 نویسندگی -> دبیری
عمودی 14 کتاب فلسفی «شیخ الرئیس» -> اشارات
عمودی 14 تلاش و کوشش -> هم
عمودی 15 در مباحث الکتریکی، به مقاومت متغیر اطلاق می‌شود -> ریوستا
عمودی 15 استانی در کشورمان که نام بزرگراهی در تهران نیز است -> کردستان