پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 744 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 744 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 744"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 تب نوبه -> مالاریا
افقی 1 از شهرهای کرمان -> شهربابکاز شهرهای کرمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 دندان تیز حیوانات -> یشک
افقی 2 جاسوس -> سخنچینجاسوس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 واحد -> یکتا
افقی 3 خاندان -> ال
افقی 3 دریای عرب -> یم
افقی 3 تیره و تار -> کدر
افقی 3 نالان -> گریان
افقی 4 نادم -> پشیمان
افقی 4 باشگاه -> کلوپ
افقی 5 شاعر تبریزی -> همام
افقی 5 پرحرفی -> ور
افقی 5 رود مقدس آلمان -> راین
افقی 5 ضمیر غایب -> او
افقی 6 سر -> راس
افقی 6 عطرمایه -> اسانس
افقی 6 خوردنی پس از غذا -> دسر
افقی 7 سخن یاوه -> ور
افقی 7 مزه اسیدی -> ترش
افقی 7 فکر -> اندیشه
افقی 8 از شهرهای سیستان و بلوچستان -> سراوان
افقی 8 زمان پیشین -> دیرباز
افقی 9 شیر درنده -> ارسلان
افقی 9 خون‌بها -> دیه
افقی 9 پول ژاپن -> ین
افقی 10 لوله تنفسی -> نای
افقی 10 سرمه چشم -> توتیا
افقی 10 سنگریزه -> ریگ
افقی 11 شکوه و عظمت -> فر
افقی 11 زبان مردم کشور پاکستان -> اردو
افقی 11 شراب -> می
افقی 11 خوردنی مریض -> دارو
افقی 12 شاخه باریک یک درخت -> ترکه
افقی 12 مخوف -> ترسناک
افقی 13 از انواع خط -> ارامی
افقی 13 رقیب تام -> جری
افقی 13 بدن -> تن
افقی 13 پروردگان عالم -> رب
افقی 14 گاز مهتابی -> نیون
افقی 14 نمک نشناس -> نانکور
افقی 14 خانه بی‌پنجره -> کوخ
افقی 15 جوهر بید -> سالیسین
افقی 15 خوی و خلق آدمی -> انسانیت
عمودی 1 معتدل -> میانهرو
عمودی 1 سخنرانی در جمع -> کنفرانس
عمودی 2 پایه کارمند -> اشل
عمودی 2 از ماه‌های میلادی -> مارس
عمودی 2 صد متر مربع -> ار
عمودی 2 دورویی -> ریا
عمودی 3 اثر چربی -> لک
عمودی 3 تیم همدانی فوتبال ایران -> پاس
عمودی 3 عقیده و نظر -> رای
عمودی 3 ورم پوست سوخته -> تاول
عمودی 4 سنگ سبز قیمتی -> یشم
عمودی 4 رشته مو -> تار
عمودی 4 اهل ارمنستان -> ارمنی
عمودی 5 نوعی استخدام -> رسمی
عمودی 5 گلین -> عروسترکی
عمودی 6 آب صفر درجه -> یخ
عمودی 6 درخت انگور -> مو
عمودی 6 بنیان -> شالوده
عمودی 6 ساز مولانا -> نی
عمودی 7 پایتخت ترکیه -> انکارا
عمودی 7 پیمان ناقلا -> ناتو
عمودی 7 نیروی حیات -> جان
عمودی 8 فلز مرکب از آهن و زغال -> چدن
عمودی 8 پسوند شباهت -> سا
عمودی 8 مظهر لاغری -> نی
عمودی 8 قطار -> ترن
عمودی 9 از انواع ماهی -> شیر
عمودی 9 واحد بوکس -> راند
عمودی 9 ینگه دنیا -> امریکا
عمودی 10 نفس خسته -> هن
عمودی 10 داوطلب و نامزد -> کاندید
عمودی 10 بله لاتین -> یس
عمودی 10 درخت جدول -> ون
عمودی 11 ماده صابون -> گلیسیرین
عمودی 11 بی‌باک -> نترس
عمودی 12 خارج -> بیرون
عمودی 12 مثل و مانند -> شبه
عمودی 12 رتبه‌بندی کاراته -> دان
عمودی 13 گروه مجهز -> اکیپ
عمودی 13 روغن فروش -> دها
عمودی 13 قوچ -> راک
عمودی 13 شهر توت -> کن
عمودی 14 از حروف یونانی -> بتا
عمودی 14 برگ برنده -> اس
عمودی 14 غرش شیر -> زییر
عمودی 14 فلز چهره -> روی
عمودی 15 حیوان استرالیایی -> کانگورو
عمودی 15 بخت برگشته -> نگونبخت