پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 750 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 750 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 750"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 رامی -> تیرانداز
افقی 1 شمس -> خورشید
افقی 2 میل و قصد -> اراده
افقی 2 حیوان جنگلی -> سمورحیوان جنگلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 روده گوسفند -> مبارروده گوسفند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 پایتخت آذربایجان -> باکو
افقی 3 فقیر -> تهیدست
افقی 3 پاک -> نقی
افقی 4 از غصه مردن -> دق
افقی 4 خدای بابلی -> انو
افقی 4 رمق آخر -> نا
افقی 4 نخ بافتنی -> کاموا
افقی 5 پیاده روی نظامی -> سرباز
افقی 5 تخم میوه -> دانه
افقی 5 بدن -> تن
افقی 6 پایه و ستون -> رکن
افقی 6 میوه هندی -> انبه
افقی 6 پایتخت پرو -> لیما
افقی 7 تعجب و حیرت -> شگفت
افقی 7 برای اینکه -> ایراک
افقی 7 عید ماه رمضان -> فطر
افقی 8 کم -> اندک
افقی 8 نکوهش -> ملامت
افقی 8 بازار بی رونق -> کساد
افقی 9 بانگ و صوت -> صدا
افقی 9 آبار -> چاهها
افقی 9 زین و برگ اسب -> یراق
افقی 10 از حبوبات -> نخود
افقی 10 پماد سرماخوردگی -> ویکس
افقی 10 بدبو -> نتن
افقی 11 حرف نفی عرب -> لا
افقی 11 نمایش همراه با ساز و آواز -> اپرا
افقی 11 سرود و نغمه -> ترانه
افقی 12 غم و اندوه -> کیارا
افقی 12 اثر پا -> رد
افقی 12 غذای تزریقی -> سرم
افقی 12 من و تو -> ما
افقی 13 نام -> اسم
افقی 13 جهل -> نادانی
افقی 13 نشانی -> ادرس
افقی 14 هنرمند -> فنان
افقی 14 بزرگ -> گنده
افقی 14 پیش‌نویس -> مینوت
افقی 15 ناصر -> یاریگر
افقی 15 سلمانی -> ارایشگاه
عمودی 1 دارای پیچ و خم -> تابدار
عمودی 1 از اثرهای معروف شیخ کلینی -> اصولکافی
عمودی 2 زین و برگ اسب -> یراق
عمودی 2 جزر و مد دریا -> کشند
عمودی 2 خبرگزاری دانشجویان -> ایسنا
عمودی 3 قوچ -> راک
عمودی 3 عضو بدن پرندگان -> سنگدان
عمودی 3 علم سرشماری -> امار
عمودی 4 دوره‌ها -> ادوار
عمودی 4 آرواره -> فک
عمودی 4 محافظ گل -> خار
عمودی 4 ساز مولانا -> نی
عمودی 5 عدد منفی -> نه
عمودی 5 گیاه شیرین -> نبات
عمودی 5 شبان -> چوپان
عمودی 6 زور و قدرت -> توان
عمودی 6 والده گرامی -> مادر
عمودی 6 کلام شرط -> اگر
عمودی 7 دومین مهره گردن -> اسه
عمودی 7 خاکروبه و آشغال -> زباله
عمودی 7 کفگیر -> اردن
عمودی 8 کره آبی و خاکی -> زمین
عمودی 8 داد و فریاد مردم -> هیاهو
عمودی 8 خدمتکار پیر -> دادا
عمودی 9 دوست داشتن -> وداد
عمودی 9 تیراندازی -> رمایت
عمودی 9 رود عرب -> نهر
عمودی 10 حیوان تنومند جنگلی -> خرس
عمودی 10 ابزار -> الات
عمودی 10 از وسایل گرمازای قدیمی -> کرسی
عمودی 11 فن -> تکنیک
عمودی 11 طرف چپ -> یسار
عمودی 11 شراب -> می
عمودی 12 شهر فراری -> رم
عمودی 12 واحد مقاومت -> اهم
عمودی 12 آب پاک -> کر
عمودی 12 هنر تئاتر -> نمایش
عمودی 13 ژاله -> شبنم
عمودی 13 قصه و حکایت -> افسانه
عمودی 13 وسیله شالی کوبی -> دنگ
عمودی 14 نوعی سنگ قیمتی -> یاقوت
عمودی 14 توانایی و قدرت -> طاقت
عمودی 14 فال نیک -> مروا
عمودی 15 ملوان و ناخدا -> دریانورد
عمودی 15 ماده سیب زمینی -> نشاسته