پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 752 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 752 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 752"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایتخت طاهریان -> نیشابورپایتخت طاهریان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 ارایه طرح -> پیشنهاد
افقی 2 تیم فوتبالی در یونان -> ااکتیم فوتبالی در یونان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مروارید آبدار -> دریتیم
افقی 2 شهری در کرمان -> راور
افقی 3 سریع‌ترین روش شنا -> کرال
افقی 3 کمان حلاجی -> لورک
افقی 3 نوعی برنج مرغوب -> بینام
افقی 4 آسانگیری -> ارفاق
افقی 4 مظهر لاغری -> نی
افقی 4 آجر لعابدار -> کاشی
افقی 5 وارونه سو -> وس
افقی 5 شهری در استان یزد -> میبد
افقی 5 نرم کننده -> ملین
افقی 5 پایتخت آلمان غربی سابق -> بن
افقی 6 بخشیدن -> اعطا
افقی 6 زینت مساجد -> منار
افقی 6 جوانمرد -> راد
افقی 7 ترد توخالی -> تد
افقی 7 دیبا و حریر -> ابریشم
افقی 7 صفت سیب‌زمینی -> بیرگ
افقی 8 پرده سینما -> اکران
افقی 8 ظرف -> انا
افقی 8 دلدادگی -> عاشقی
افقی 9 پایگاه اینترنتی -> سایت
افقی 9 وسیله اعدام زمان انقلاب فرانسه -> گیوتین
افقی 9 انتها -> ته
افقی 10 بی‌مزه -> لوس
افقی 10 جادوگر -> ساحر
افقی 10 خوراک ضبط صوت -> نوار
افقی 11 پرحرفی -> ور
افقی 11 از آن همان برون تراود که در اوست -> کوزه
افقی 11 دروازه شکم -> دهان
افقی 11 آش -> با
افقی 12 بقیه -> سایر
افقی 12 آزاده کربلا -> حر
افقی 12 محله‌ای در تهران -> نارمک
افقی 13 ابزار -> وسیله
افقی 13 سوغات یزد -> قطاب
افقی 13 بدون تغییر، ماندگار -> ثابت
افقی 14 برادرانی که در دوره شاه عباس صفوی به ساماندهی ارتش ایران پرداختند -> شرلی
افقی 14 فراری -> گریزان
افقی 14 آقا و سرور -> میر
افقی 15 ماده سمی که در برگ توتون وجود دارد -> نیکوتین
افقی 15 آغازین -> ابتدایی
عمودی 1 ضربه فنی در بوکس -> ناکاوت
عمودی 1 حرکت آهسته در نمایش فیلم -> اسلوموشن
عمودی 2 کمک کننده -> یاررس
عمودی 2 رنجر -> تکاور
عمودی 2 رشته و مجموعه -> سری
عمودی 3 مجازا به معنای اختلاف و دودستگی است -> شکاف
عمودی 3 پیامبر خیاط -> ادریس
عمودی 3 تپه‌های باستانی نزدیک کاشان -> سیلک
عمودی 4 درخشان -> لامع
عمودی 4 اسب ترکی -> ات
عمودی 4 کودن -> کالیو
عمودی 5 ناپسند -> بد
عمودی 5 رشته باریکی که از ابریشم می‌بافند -> قیطان
عمودی 5 برابر و یکسان -> سویه
عمودی 6 سوسمار استرالیایی -> ورل
عمودی 6 واحد مغازه و خانه -> باب
عمودی 6 رختشوی -> گازر
عمودی 6 گیم نشده -> گی
عمودی 7 در اطراف ریشه ریواس می‌روید و در طب سنتی کاربرد دارد -> ریوند
عمودی 7 بوی خوش -> رایحه
عمودی 7 سده -> قرن
عمودی 8 نمناکی -> تری
عمودی 8 نوعی تالاسمی -> مینور
عمودی 8 از حروف ابجد -> حطی
عمودی 9 قاصد -> پیک
عمودی 9 کتاب قائم مقام فراهانی -> منشات
عمودی 9 مقابل پهنا -> درازا
عمودی 10 دریا -> یم
عمودی 10 علم اثبات اصول و عقاید دینی و دفاع از آنها -> کلام
عمودی 10 پسوند صفت ساز -> ینه
عمودی 10 دروازه -> باب
عمودی 11 زمینی که در آن زراعت نکنند -> بایر
عمودی 11 دیباچه کتاب -> عنوان
عمودی 11 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 12 گفتار متن -> نریشن
عمودی 12 آش -> با
عمودی 12 زنان -> اناث
عمودی 13 از شهدای کربلا -> هانی
عمودی 13 واحد زلزله -> ریشتر
عمودی 13 خدای هندوها -> راما
عمودی 14 صدا و آواز -> اوا
عمودی 14 پرتو و روشنی -> بارقه
عمودی 14 از شهرهای مهم هند -> بمبیی
عمودی 15 عجز و ناتوانی -> درماندگی
عمودی 15 فراوان‌ترین موجود زنده -> باکتری