پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 753 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 753 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 753"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کارگدان فیلم «چ» -> ابراهیمحاتمیکیا
افقی 2 غذای چرب و گوشتی -> بریانی
افقی 2 از امراض چشم -> ابسیاهاز امراض چشم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 عدد کار خراب کن -> سه
افقی 3 مرتکب جرم شده -> مجرممرتکب جرم شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 بسیار حمله برنده -> کرار
افقی 3 پذیرفته نشده -> رد
افقی 4 نوعی قورباغه -> وزغ
افقی 4 حرف ندا -> ای
افقی 4 ذبح کننده -> ذابح
افقی 4 صد و یازده -> ااا
افقی 5 درختی سایه گستر -> نارون
افقی 5 شیرینی خیرات کردن -> حلوا
افقی 5 درس مذهبی -> دینی
افقی 6 دریافت کرد -> گرفت
افقی 6 قوم زرد پوست ساکن تایلند -> تای
افقی 6 تجهیز شده -> مجهز
افقی 7 در معدن می‌جویند -> رگه
افقی 7 صمیمیت، اتحاد -> یکدلی
افقی 7 ماشین خاکبرداری -> لودر
افقی 8 حرف انتخاب -> یا
افقی 8 روایت دینی -> حدیث
افقی 8 شهر صنعتی -> اراک
افقی 8 نوعی کاغذ -> وب
افقی 9 حقه -> نارو
افقی 9 با خوشرویی مژده دهنده -> هیراد
افقی 9 پدیده‌ای در روانشناسی -> فای
افقی 10 ابزاری مانند انبر -> گیره
افقی 10 پول خارجی -> ارز
افقی 10 پاسخی محبت آمیز از طرف فرد مورد خطاب -> جانم
افقی 11 درختی بی بر -> چنار
افقی 11 استان ادب پرور -> فارس
افقی 11 فواق -> سکسکه
افقی 12 وقت -> گاه
افقی 12 ترن زیر زمینی -> مترو
افقی 12 پرنده شناگر -> قو
افقی 12 چهارچوب عکس -> قاب
افقی 13 آسیب -> اک
افقی 13 پرنده در لفظ کودکان -> توتو
افقی 13 این گونه -> چنین
افقی 13 دوستی -> ود
افقی 14 جهالت -> نادانی
افقی 14 اسب ماده -> مادیان
افقی 15 کسی که در هر کاری دخالت می‌کند ولی صلاحیت ندارد -> همهکارهوهیچکاره
عمودی 1 سحر و جادو -> افسونگری
عمودی 1 مناسب کودکان و اطفال -> بچگانه
عمودی 2 مرتبه چهارمین رقم راست اعداد -> هزارگان
عمودی 2 محروم -> ناکام
عمودی 3 خداوند -> رب
عمودی 3 اتاقک بالاخانه‌ای -> غرفه
عمودی 3 مطلع -> اگاه
عمودی 3 روستا -> ده
عمودی 4 باغ شیراز -> ارم
عمودی 4 پوستین -> وت
عمودی 4 پارچه ابریشمی -> حریر
عمودی 4 درخت انگور -> تاک
عمودی 5 به شوق آمدن -> هیجان
عمودی 5 ترکیب ید با عنصری دیگر -> یدور
عمودی 5 نام دخترانه -> مونا
عمودی 6 مدد -> یاری
عمودی 6 به تنهایی -> تکی
عمودی 6 نوعی سلاح کمری -> هفتتیر
عمودی 7 تکیه کلام خودخواه -> منم
عمودی 7 پیشامد -> حادثه
عمودی 7 نوعی یقه -> ارو
عمودی 8 زنده -> حی
عمودی 8 پست و خوار -> ذلیل
عمودی 8 فلانی -> یارو
عمودی 8 زینت چهره -> مو
عمودی 9 آینه مقعر -> کاو
عمودی 9 مددکار -> یاررس
عمودی 9 گودتر از چاله -> چاه
عمودی 10 تاریک بامداد -> تاربام
عمودی 10 حرف ناگفتنی -> راز
عمودی 10 نوعی شیرینی -> قندی
عمودی 11 حلال شرعی -> مباح
عمودی 11 دژخیم -> جلاد
عمودی 11 کلید خودرو -> سوییچ
عمودی 12 درخت تسبیح -> یسر
عمودی 12 استان شمال عراق -> دهوک
عمودی 12 بالابر خودرو -> جک
عمودی 12 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 13 چه وقت -> کی
عمودی 13 آفریدگار -> ایزد
عمودی 13 تبهکار -> فاسق
عمودی 13 پیشوند نفی -> نا
عمودی 14 دوستان -> یاران
عمودی 14 متخصص امراض روحی -> روانکاو
عمودی 15 پیشکشی -> اهدایی
عمودی 15 از انواع بیمه خودرو -> بیمهبدنه