پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 754 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 754 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 754"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ناراحت شدن -> تاسفناراحت شدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 آرام و بدون دغدغه -> ریلکس
افقی 1 نوعی ژانر فیلم -> اکشننوعی ژانر فیلم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گرفتار و دربند -> اسیر
افقی 2 سپاسگزار -> ممنون
افقی 2 سنگ طلق -> میکا
افقی 3 قانون مغولی -> یاسا
افقی 3 استان -> ایالت
افقی 3 پهلوانان -> یلان
افقی 4 معادل فارسی آن پسانوگرایی است -> پستمدرن
افقی 4 خلبان -> هوانورد
افقی 5 مادر عیسی پیامبر -> مریم
افقی 5 مواد ته نشین شده در مجرای آب -> ابرفت
افقی 5 حرف انتخاب -> یا
افقی 6 مرض ریوی -> سل
افقی 6 از دامن او مرد به معراج می‌رود -> زن
افقی 6 زندگانی -> بقا
افقی 6 ظرف مسی -> تال
افقی 7 آتشدان حمام -> تون
افقی 7 رنگ دریا -> ابی
افقی 7 نشانه مفعولی -> را
افقی 7 آن را خدا می‌رساند -> روزی
افقی 8 از آثار تاریخی شهر کرمان -> حمامگنجعلیخان
افقی 9 شرط بستن -> رهان
افقی 9 کلام تعجب زنانه -> وا
افقی 9 پرنده سعادت -> هما
افقی 9 یاری و کمک -> مدد
افقی 10 بشقاب بزرگ -> دیس
افقی 10 دیبای نازک و لطیف -> لاد
افقی 10 صفحه اینترنتی -> وب
افقی 10 علامت جمع فارسی -> ها
افقی 11 نام سابق یزد -> گت
افقی 11 مثل و شبیه -> مانند
افقی 11 شهری در استان مرکزی -> نراق
افقی 12 تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفه مشخص -> اتحادیه
افقی 12 از بازیگران فیلم «چ» -> سعیدراد
افقی 13 خاموشی و سکوت -> صمات
افقی 13 پایه‌ها -> ارکان
افقی 13 چیزی را به کسی سپردن -> دادن
افقی 14 فیلمی از ران هاوارد -> ویلو
افقی 14 فرشته مهر و محبت -> میترا
افقی 14 ضربه‌ای که به صورت می‌زنند -> سیلی
افقی 15 چاق و فربه -> لمتر
افقی 15 چشمه عرب -> ینبوع
افقی 15 بی‌کس و یگانه -> تنها
عمودی 1 ماشین‌نویس -> تایپیست
عمودی 1 یکی از گوشه‌های دستگاه شور -> رنگاصول
عمودی 2 پایه و بنیاد -> اساس
عمودی 2 تخته نوستالژی -> لوحه
عمودی 2 اتمام -> تتمیم
عمودی 3 مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر که مسئول انجام کار خاصی هستند -> سیستم
عمودی 3 مظهر -> نماد
عمودی 3 چگونگی و وضع -> حالت
عمودی 4 شخصیتی در شاهنامه -> فرامرز
عمودی 4 سازنده فیلم‌های کارتونی -> انیماتور
عمودی 5 مولد الکتریسیته -> دینام
عمودی 5 خوک وحشی -> ساد
عمودی 6 دسته دسته -> رمارم
عمودی 6 امر به گفتن -> بگو
عمودی 6 پایتخت کشور نیجر -> نیامی
عمودی 7 سمت راست -> یمین
عمودی 7 نام منطقه‌ای جغرافیایی است که میان دو رود دجله و فرات جای گرفته است -> بینالنهرین
عمودی 8 رودی در روسیه -> لنا
عمودی 8 سفید ترکی -> اق
عمودی 8 نام ترکی -> اد
عمودی 8 دوستان خاموش -> کتب
عمودی 9 اثری از مهرداد انتظاری -> کولهبارعهد
عمودی 9 نام قدیم ساری -> سارو
عمودی 10 نوعی ساز سنتی ایرانی -> سنتور
عمودی 10 درد و رنج -> الم
عمودی 10 سبزی خوشبو -> نعناع
عمودی 11 بلا و صدمه -> افت
عمودی 11 امدادرسانی -> یاوری
عمودی 12 از بازیگران مرد سریال جراحت -> امینتارخ
عمودی 12 کنایه از ولخرج -> باددست
عمودی 13 از واحدهای وزن -> کیلو
عمودی 13 ملامت کننده -> لوام
عمودی 13 جمع قرینه -> قراین
عمودی 14 نوعی تفنگ -> شکاری
عمودی 14 هنوز نفس می‌کشد -> زنده
عمودی 14 جمع دلیل -> ادله
عمودی 15 محل کسب درآمد -> ناندانی
عمودی 15 این جهان -> داردنیا