پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 756 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 756 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 756"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نسیان -> فراموشینسیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 نقشه جغرافیا -> جهاننمانقشه جغرافیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 واحد شمارش احشام -> راس
افقی 2 باغ افلاطون -> اکادمی
افقی 2 رسوم -> اداب
افقی 3 درخت جدول -> ون
افقی 3 رده و دسته -> رج
افقی 3 آب ویرانگر -> سیل
افقی 3 ییلاق تهران -> دربند
افقی 4 پیله ابریشم -> بادامه
افقی 4 نوعی کفش نخی -> گیوه
افقی 5 مار زهردار -> دساس
افقی 5 چیز -> شی
افقی 5 رنگ شده -> ملون
افقی 5 ترنجبین -> من
افقی 6 رفیق -> یار
افقی 6 خباز -> نانوا
افقی 6 سوره زنان -> نسا
افقی 7 ساز مولانا -> نی
افقی 7 پیروان پیامبر -> امت
افقی 7 عاقبت جوینده -> یابنده
افقی 8 شهرت اقبال -> لاهوری
افقی 8 سالم -> تندرست
افقی 9 توده شناور -> فولکور
افقی 9 شکاف -> درز
افقی 9 حرف تنفر -> اف
افقی 10 کلام شرط -> اگر
افقی 10 سیمرغ -> سیرنگ
افقی 10 پارچه یمانی -> برد
افقی 11 شهر توت -> کن
افقی 11 حرف پیروزی -> ویدو
افقی 11 اثر چربی -> لک
افقی 11 سنگ طلق -> میکا
افقی 12 قفل چوبی قدیمی -> کلون
افقی 12 ضربه مشک -> اپرکات
افقی 13 لایق و درخور -> شایان
افقی 13 همان شوهر -> شوی
افقی 13 شمشاد -> شر
افقی 13 رمق آخر -> نا
افقی 14 سمبل و مظهر -> نماد
افقی 14 هرج و مرج -> انارشی
افقی 14 محافظ گل -> خار
افقی 15 پلیس جهانی -> اینترپل
افقی 15 احتراق -> اتشسوزی
عمودی 1 ماه نخست -> فروردین
عمودی 1 فیلمی ساخته بهمن فرمان آرا -> خاکاشنا
عمودی 2 قسمتی از پا -> ران
عمودی 2 گدا -> سایل
عمودی 2 شکم‌بند -> گن
عمودی 2 بی‌سواد قدیمی -> امی
عمودی 3 برگ برنده -> اس
عمودی 3 ثمره درخت -> بار
عمودی 3 پیشنهاد -> افر
عمودی 3 غم و اندوه -> کیان
عمودی 4 واحد احشام -> راس
عمودی 4 غزال -> اهو
عمودی 4 سالروز تولد -> ولادت
عمودی 5 دارنده -> واجد
عمودی 5 لایه حساس عکاسی -> امولسیون
عمودی 6 تردید -> شک
عمودی 6 با -> اش
عمودی 6 انفجار -> ترکیدن
عمودی 6 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 7 گل خوشبو و زیبا -> یاسمین
عمودی 7 واحد پول مشترک اروپا -> یورو
عمودی 7 پوشاک گشاد بی آستین -> شنل
عمودی 8 خون‌بها -> دیه
عمودی 8 حرف ندا -> ای
عمودی 8 رود فرانسه -> رن
عمودی 8 بانگ -> اوا
عمودی 9 جنگ شتر -> جمل
عمودی 9 بتی در عصر جاهلیت -> منات
عمودی 9 باغبان -> گلپیرا
عمودی 10 خطاب بی‌ادبانه -> هی
عمودی 10 از زیورآلات زنانه -> گلوبند
عمودی 10 آب پاک -> کر
عمودی 10 پراکندگی -> شت
عمودی 11 از شهرهای کردستان -> دیواندره
عمودی 11 مرد روحانی مسیحی -> کشیش
عمودی 12 درخت پر شاخ و برگ -> نارون
عمودی 12 شکاف باریک -> درز
عمودی 12 خزنده گزنده -> مار
عمودی 13 گریه و زاری -> ندبه
عمودی 13 گزیدن مار -> نهس
عمودی 13 دو مصرع از شعر -> بیت
عمودی 13 انس -> خو
عمودی 14 اسباب خانه -> مان
عمودی 14 دست مالیدن -> مس
عمودی 14 فرق سر -> تارک
عمودی 14 کرشمه و عشوه -> ناز
عمودی 15 از شهرهای ایلام -> ابدانان
عمودی 15 گذشت -> فداکاری