پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 757 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 757 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 757"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 علم مطالعه پدیده‌های آسمانی -> اخترشناسی
افقی 1 کیفر اداری -> توبیخ
افقی 2 گل و لای ته حوض -> لجن
افقی 2 پیروز -> کامکارپیروز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهری در استان آذربایجان شرقی -> اسکو
افقی 3 خویشاوندی مستقیم و پدر و مادری -> نسبی
افقی 3 گوشه فوتبالی -> کرنرگوشه فوتبالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 پیاپی -> مستمر
افقی 4 به هدر دادن -> اتلاف
افقی 4 جانشین او -> وی
افقی 4 آب بدون املاح -> مقطر
افقی 5 احسنت -> زه
افقی 5 جاده شمالی -> هراز
افقی 5 دانه میان میوه -> هسته
افقی 5 کلاه فرنگی -> هت
افقی 6 با ایمان -> مومن
افقی 6 زیبا -> جمیل
افقی 6 قسمتی از پا -> ساق
افقی 7 به رخ کشیدن احسان -> منت
افقی 7 آرمانی -> ایدهال
افقی 7 همسر ابراهیم -> سارا
افقی 8 جعبه مقوایی -> کارتن
افقی 8 قدر و مرتبه -> شان
افقی 8 قلعه حسن صباح -> الموت
افقی 9 رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ... است -> علنی
افقی 9 کشوری در اروپا -> فنلاند
افقی 9 ضد فتق به معنی بستن -> رتق
افقی 10 سقف خانه -> بام
افقی 10 نان شب مانده -> بیات
افقی 10 مجلس روسیه -> دوما
افقی 11 تیم فرانسوی -> رن
افقی 11 سم‌ها -> سموم
افقی 11 خرما فروش -> تمار
افقی 11 تلخ -> مر
افقی 12 احتیاج -> نیاز
افقی 12 شمردن -> عد
افقی 12 برابر، مقابل -> روبرو
افقی 13 با فلان آید -> بهمان
افقی 13 چند ادیب -> ادبا
افقی 13 حالتی از ماده -> جامد
افقی 14 سوره دهم -> یونس
افقی 14 بخش مراقبت‌های ویژه -> سیسییو
افقی 14 لقب اشرافی -> دوک
افقی 15 اکسیر -> کیمیا
افقی 15 از رشته‌های ورزشی -> تیراندازی
عمودی 1 نام دخترانه -> الناز
عمودی 1 یک نوع جورچین که توسط مخترع آن نامگذاری شده -> مکعبروبیک
عمودی 2 مبارک -> خجسته
عمودی 2 در حال نالیدن -> نالان
عمودی 2 جواب های -> هوی
عمودی 3 مقابل زرنگ -> تنبل
عمودی 3 زمزمه کننده -> مترنم
عمودی 3 باران کم -> نمنم
عمودی 4 کلام درویش -> یاهو
عمودی 4 نوعی خط‌کش -> تی
عمودی 4 دیپلماتیک -> سیاسی
عمودی 5 گاه نماز را باطل کند -> شک
عمودی 5 دستور -> فرمان
عمودی 5 امر به ماندن -> بمان
عمودی 6 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 6 فوری -> انی
عمودی 6 با پریدن آن برق می‌رود -> فیوز
عمودی 7 فردای دیروز -> امروز
عمودی 7 ناسزا -> دشنام
عمودی 7 همان آیه است -> ایت
عمودی 8 اقامت گزیدن -> سکنی
عمودی 8 نادانی -> جهالت
عمودی 8 بخش مهم دوربین -> عدسی
عمودی 9 بازیکن خودی در تیم -> یار
عمودی 9 به درستی که -> همانا
عمودی 9 چاره‌ای برای حل مسأله -> تدبیر
عمودی 10 محل عبور سیل -> مسیل
عمودی 10 پشیمانی -> ندم
عمودی 10 کلمه سؤالی -> ایا
عمودی 11 جای کشتن -> مقتل
عمودی 11 گردش‌های فلک -> ادوار
عمودی 11 درخت زبان گنجشک -> ون
عمودی 12 میانجی -> واسطه
عمودی 12 نت پنجم -> سل
عمودی 12 ترویج دهنده -> مروج
عمودی 13 بالین -> بستر
عمودی 13 شهر مقدس عراق -> سامرا
عمودی 13 کلمه دعایی به معنی باشد -> بادا
عمودی 14 از اعداد ترتیبی -> یکم
عمودی 14 فرشته مورد غضب -> هاروت
عمودی 14 اسرارآمیز -> مرموز
عمودی 15 غذای محلی اردبیل -> خورشتقاتق
عمودی 15 پدر شعر فارسی -> رودکی