پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 758 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 758 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 758"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از شهرهای استان خوزستان -> رامهرمز
افقی 1 رهبر کاتولیک مذهبان -> فرانسیسرهبر کاتولیک مذهبان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 کبوتر صحرایی -> یمامکبوتر صحرایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 فاقد عیب، کمبود یا نارسایی -> کامل
افقی 2 مشابه و یکسان -> یکجور
افقی 3 استان مرزی -> ایلام
افقی 3 سلول‌های بافت عصبی -> نرون
افقی 3 بسنده و دارای اندازه مناسب -> وافی
افقی 4 ته‌نشین مایعات -> لای
افقی 4 چاشنی اشتها‌آور -> سس
افقی 4 مدال و نشان -> وسام
افقی 4 درخت قالی بافی -> دار
افقی 5 ام‌الخبائث -> مل
افقی 5 به معنی پمپ هم هست -> تلمبه
افقی 5 مقابل آستر -> رویه
افقی 6 نتیجه کارت زرد -> اخطار
افقی 6 اثری از شکسپیر -> هملت
افقی 6 زهر -> سم
افقی 7 صحیح و سالم -> درست
افقی 7 از ایالت‌های آمریکا -> کنتاکی
افقی 7 پایتخت زمستانی هخامنشیان -> شوش
افقی 8 جذب در اصطلاح فیزیک -> ربایش
افقی 8 ضمیر اشاره به نزدیک -> این
افقی 8 از آهنگ‌های موسیقی ایرانی -> راهوی
افقی 9 اسب چاپار -> یام
افقی 9 از کشورهای آفریقایی -> کامرون
افقی 9 جرقه آتش -> شرار
افقی 10 خرس آسمانی -> دب
افقی 10 شن -> ماسه
افقی 10 فرسوده و کهنه -> فرتوت
افقی 11 سرگشتگی و سرگردانی -> حیرت
افقی 11 صفرا -> زرداب
افقی 11 پوشش چهارپا -> جل
افقی 12 از وسایل ورزش باستانی -> میل
افقی 12 نوعی آبگوشت ساده -> یخنی
افقی 12 دانه خوشبو -> هل
افقی 12 گندم سوده شده -> ارد
افقی 13 راویان -> روات
افقی 13 کله‌پز -> رواس
افقی 13 شاگرد و پادو -> میلاو
افقی 14 نقشه محل تصادف -> کروکی
افقی 14 آفریدگان -> انام
افقی 14 زیبا و خوشگل -> شکیل
افقی 15 مرغ ماهیخوار با نام دیگر حواصیل -> بوتیمار
افقی 15 متضاد گیرنده -> فرستنده
عمودی 1 تیم کهکشانی لالیگا -> ریالمادرید
عمودی 1 از ملزومات خوشنویسی -> مرکب
عمودی 2 خواسته‌ها -> امیال
عمودی 2 از آلات موسیقی قدیم -> رباب
عمودی 2 پول واحد اروپایی -> یورو
عمودی 3 کشور باماکو -> مالی
عمودی 3 ایالتی در هند -> اسام
عمودی 3 شیرینی -> حلاوت
عمودی 4 پرنده سعادت -> هما
عمودی 4 جهان پهلوان فقید ایران -> تختی
عمودی 4 علامت فعل استمراری -> می
عمودی 4 به صورت انفرادی -> تکی
عمودی 5 چیره -> مسلط
عمودی 5 نوعی هواپیما -> شکاری
عمودی 5 دریا -> یم
عمودی 6 نیزه کوتاه -> مک
عمودی 6 ماهی‌فروش -> سماک
عمودی 6 حوضچه شنا -> استخر
عمودی 7 مخفف از آن -> زان
عمودی 7 دستور کار -> برنامه
عمودی 7 خوراک ضبط صوت -> نوار
عمودی 8 موضعی در شهر مکه -> مروه
عمودی 8 ماه تابستان -> تیر
عمودی 8 آسیب و ضرر -> زیان
عمودی 9 درختی تناور که در مناطق گرمسیری می‌روید -> فلوس
عمودی 9 تیم فوتبالی در آلمان -> هانوفر
عمودی 9 سازمان آزادی بخش فلسطین -> ساف
عمودی 10 محله‌ای در تهران -> نارمک
عمودی 10 تارمی چوبی یا فلزی -> نرده
عمودی 10 تلخ -> مر
عمودی 11 حرف خطاب -> ای
عمودی 11 نویسنده فرانسوی خسیس -> مولیر
عمودی 11 دردمندی -> تالم
عمودی 12 خوب و خوش -> نکو
عمودی 12 هنوز انگلیسی -> یت
عمودی 12 فتنه -> اشوب
عمودی 12 از بخش‌های اوستا -> یشت
عمودی 13 جانماز -> سجاده
عمودی 13 آوازه -> شهرت
عمودی 13 کندزبان -> الکن
عمودی 14 اتحادیه فوتبال اروپا -> یوفا
عمودی 14 پایتخت فیجی -> سووا
عمودی 14 روزنامه‌ها -> جراید
عمودی 15 تاج و تخت -> سریر
عمودی 15 نخست وزیر ایران در عصر مشروطیت -> مشیرالدوله