پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 760 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 760 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 760"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مجموع اجزای تشکیل دهنده موجود زنده -> ارگانیسم
افقی 1 کمیسر -> کلانترکمیسر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پاداش -> جایزهپاداش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اختراعی از جرج استیونسون -> لوکوموتیو
افقی 3 زیر پا مانده -> له
افقی 3 سبک و خوار -> خفیف
افقی 3 عقاید انتخاباتی -> ارا
افقی 3 رو دست خوردن -> رکب
افقی 4 عضو پرواز -> بال
افقی 4 تنها -> تک
افقی 4 ماچ -> بوس
افقی 4 بدنام -> رسوا
افقی 5 بیعانه -> ربون
افقی 5 کدر و مات -> تیره
افقی 5 کافی -> بس
افقی 5 آن را در گله ببینید -> بز
افقی 6 از اقمار سیاره اورانوس -> تیتانا
افقی 6 سخت و مشکل -> دشوار
افقی 7 خسیس -> شح
افقی 7 گل زنبق -> سرن
افقی 7 فلز مرتجع -> فنر
افقی 7 فصل پاییز -> خزان
افقی 8 کامل و تمام -> تام
افقی 8 مرحوم و آمرزیده -> شادروان
افقی 8 خالی -> تهی
افقی 9 مثل و مانند -> همتا
افقی 9 بادی که از شرق بوزد -> صبا
افقی 9 لباس رزم -> زره
افقی 9 دزدی اینترنتی -> هک
افقی 10 از صفات خداوند -> دادار
افقی 10 عاشق بودن -> شیدایی
افقی 11 سرآغاز آبادانی -> اب
افقی 11 یکدندگی -> لج
افقی 11 از سه تفنگدار دوما -> اتوس
افقی 11 چین و شکن -> چروک
افقی 12 طرز سخن گفتن -> لهجه
افقی 12 قطار -> ترن
افقی 12 پایان و آخر -> ته
افقی 12 جوش ریز بدن -> ایر
افقی 13 شکلک -> ادا
افقی 13 برق مثبت -> فاز
افقی 13 بسیار روان -> سیال
افقی 13 دوازده کیلو گرم -> ری
افقی 14 مجری خندوانه -> رامبدجوان
افقی 14 ناکام -> محروم
افقی 15 یاررس -> مددکار
افقی 15 مقطع لیسانس -> کارشناسی
عمودی 1 کسی که زمان مرگش فرا رسیده -> اجلبرگشته
عمودی 1 آژیر -> الارم
عمودی 2 چاهک کف حوض -> راهاب
عمودی 2 بازیگر مرد فیلم آرایش غلیظ -> حامدبهداد
عمودی 3 پسوند حاصل مصدر -> گی
عمودی 3 کویر مرکزی ایران -> لوت
عمودی 3 از اناجیل معتبر -> متا
عمودی 3 یکی از حالات سه‌گانه ماده -> جامد
عمودی 4 زگیل -> ازخ
عمودی 4 بندری در فرانسه -> نیس
عمودی 4 جمع دلیل -> ادله
عمودی 4 دفاع فوتبال -> بک
عمودی 5 یکی از گوشه‌های دستگاه نوا -> نهفت
عمودی 5 از مزه‌ها -> ترش
عمودی 5 کدو تنبل -> اج
عمودی 5 آن چه که نثار شود -> فدا
عمودی 6 بازیگر زن فیلم زندگی جای دیگریست -> یکتاناصر
عمودی 6 بازرگان -> تاجر
عمودی 7 مقابل آینده -> سلف
عمودی 7 واحد پول ژاپن -> ین
عمودی 7 خرس آسمانی -> دب
عمودی 7 بر جوانان عیب نیست -> ارزو
عمودی 8 روییدنی سر -> مو
عمودی 8 بالا بردن پرچم -> برافراشتن
عمودی 8 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 9 آهنگر انقلابی -> کاوه
عمودی 9 جدید -> نو
عمودی 9 از ضمایر انگلیسی -> یو
عمودی 9 مجلس اعیان -> سنا
عمودی 10 مسابقه اسب‌دوانی -> کورس
عمودی 10 تجاوز و تعدی -> درازدستی
عمودی 11 گیاه تاجریزی -> لما
عمودی 11 پنج ترکی -> بش
عمودی 11 دیوار کوتاه -> نرا
عمودی 11 حاشیه کتاب -> هامش
عمودی 12 ضمیر سوم شخص مفرد -> او
عمودی 12 نفوذ و رخنه -> رسوخ
عمودی 12 پوچ و توخالی -> هیچ
عمودی 12 ویژگی یا چگونگی صدا یا موسیقی -> لحن
عمودی 13 جسور و بی‌باک -> نترس
عمودی 13 نیتروژن -> ازت
عمودی 13 چین و چروک پوست -> یرا
عمودی 13 نشانه مفعولی -> را
عمودی 14 منجم بزرگ دانمارکی -> تیکوبراهه
عمودی 14 از عوامل بیماری‌زا -> ویروس
عمودی 15 آنچه رویش پوشیده نباشد -> روباز
عمودی 15 بازیگر فیلم دیوانه‌ای از قفس پرید -> نیکیکریمی