پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 762 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 762 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 762"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مسافت‌سنج -> تاکسیمترمسافت‌سنج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 چرخیدن -> گردیدنچرخیدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پر شدن معده -> امتلا
افقی 2 فریاد شادی -> هورا
افقی 2 شتر بی‌کوهان -> لاما
افقی 3 تندرست -> سالم
افقی 3 خدای طوفان و آسمان هندوان -> ایندرا
افقی 3 درخت جنگلی -> راش
افقی 4 درخت جدول -> ون
افقی 4 درد -> الم
افقی 4 ماه سرد -> دی
افقی 4 جذب کردن -> ربودن
افقی 5 فراموشی -> نسیان
افقی 5 هنرمند -> فنان
افقی 5 ضمیر جمع -> ما
افقی 6 کلام پرسش -> ایا
افقی 6 انگور خشک شده -> کشمش
افقی 6 ماه پاییزی -> ابان
افقی 7 فرمان کشتی -> سکان
افقی 7 مهیا و فراهم -> اماده
افقی 7 هنر انگلیسی -> ارت
افقی 8 باد خنک -> ایاز
افقی 8 محصول کوبا -> نیشکر
افقی 8 نوعی پارچه نفیس -> ترمه
افقی 9 درخت آزاده -> سرو
افقی 9 از مظاهر زیبای طبیعت -> ابشار
افقی 9 غذای روسی -> راگو
افقی 10 پرنده شبیه کبک -> تیهو
افقی 10 خدمتکار پیر -> دادا
افقی 10 شهر بادگیرها -> یزد
افقی 11 صد متر مربع -> ار
افقی 11 امتداد یافته -> ممتد
افقی 11 مطابق قاعده -> نرمال
افقی 12 از حواریون مسیح -> یوحنا
افقی 12 از حروف یونانی -> رو
افقی 12 گل نومیدی -> یاس
افقی 12 مادر عرب -> ام
افقی 13 دست مالیدن -> لمس
افقی 13 ژله -> لرزانک
افقی 13 موزه پاریس -> لوور
افقی 14 فرشته موکل بر آب -> ابان
افقی 14 پماد سرماخوردگی -> ویکس
افقی 14 یاقوت -> یاکند
افقی 15 لقب گاندی رهبر هند -> بابوجی
افقی 15 پیر و کهنسال -> سالخورده
عمودی 1 روز نهم محرم -> تاسوعا
عمودی 1 آزمایشگاه فضایی -> اسکایلاب
عمودی 2 مهلت و فرصت -> امان
عمودی 2 قمارباز -> یسیر
عمودی 2 رقص مذهبی آفریقاییان -> رومبا
عمودی 3 تپه کوتاه -> کتل
عمودی 3 ضربه فنی بوکس -> ناکاوت
عمودی 3 علم اعداد و ارقام -> حساب
عمودی 4 از شهرهای آذربایجان غربی -> سلماس
عمودی 4 طمع -> از
عمودی 4 کشور سعادتمند -> یمن
عمودی 4 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 5 حرف آخر -> یا
عمودی 5 شاید -> لیکن
عمودی 5 سستی و سهل‌انگاری -> اهمال
عمودی 6 سیخ کباب -> اماش
عمودی 6 پیامبری -> نبوت
عمودی 6 فلز چهره -> روی
عمودی 7 خالی -> تهی
عمودی 7 هنر تئاتر -> نمایش
عمودی 7 خیاط -> درزی
عمودی 8 روش و طریقه -> روند
عمودی 8 درخت دارای برگ‌های کوچک گرد -> شمشاد
عمودی 8 خوراک کفش -> واکس
عمودی 9 صف و رسته -> ردیف
عمودی 9 پرده سینما -> اکران
عمودی 9 سوره زنان -> نسا
عمودی 10 ایستگاه قطار -> گار
عمودی 10 پادشاه افشاری -> نادر
عمودی 10 پول هخامنشی -> دریک
عمودی 11 گاری -> ارابه
عمودی 11 خدای هندوان -> راما
عمودی 11 آب بسته -> یخ
عمودی 12 سرای محبت -> دل
عمودی 12 خوشه گندم و جو -> بنا
عمودی 12 حرف فاصله -> تا
عمودی 12 نژاد اروپایی -> اسلاو
عمودی 13 فلانی -> یارو
عمودی 13 راج -> نارگیل
عمودی 13 آشیانه مرغ -> وکر
عمودی 14 لحظه به لحظه -> دمادم
عمودی 14 اسرار -> رموز
عمودی 14 رگ گیاه -> اوند
عمودی 15 غریبه و گمنام -> ناشناخته
عمودی 15 افسرده و دلتنگ -> دلمرده