جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 765 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 765 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 765"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ایجاد تعهد کننده -> الزاماور
افقی 1 شناخته شده -> سرشناس
افقی 2 از امراض چشم -> دوربینی
افقی 2 حصیر -> بوریاحصیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 پایتخت ایتالیا -> رمپایتخت ایتالیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 افسرده -> لس
افقی 3 از روی لغزش و خطا -> سهوا
افقی 3 مربوط -> راجع
افقی 4 دوستی -> ولا
افقی 4 اثر چربی -> لکه
افقی 4 بار برداشتن -> حمل
افقی 4 نقطه بیگانه -> دات
افقی 5 از ورزش‌های تیمی -> بیسبال
افقی 5 شالوده -> بنیان
افقی 5 اولین دو رقمی -> ده
افقی 6 قطع سینمایی -> کات
افقی 6 قربانی -> فدا
افقی 6 رهبر کاتولیک‌های جهان -> پاپ
افقی 7 تن‌پوش -> لباس
افقی 7 تحمل -> تاو
افقی 7 حرمان -> ناکامی
افقی 8 شهر آرزو -> امل
افقی 8 تکبر به نفس -> منی
افقی 8 زراعت -> برز
افقی 8 رتبه‌ها -> رتب
افقی 9 فیلمی از فریدون جیرانی به بازیگری پرویز پرستویی و لیلا حاتمی -> ابواتش
افقی 9 یک پنجم شرعی -> خمس
افقی 9 خرسند -> قانع
افقی 10 در بنایی مقداری به اندازه یک آجر -> پین
افقی 10 محله و برزن -> کوی
افقی 10 حرف فراری -> جیم
افقی 11 نصف دشمن -> دش
افقی 11 زمان‌ها -> اعصار
افقی 11 شهری در فرانسه -> باستیا
افقی 12 قلعه حکومتی -> ارک
افقی 12 الگو -> مدل
افقی 12 لایه جوی -> ازن
افقی 12 حرف ناگفتنی -> راز
افقی 13 شاعر نیشابوری -> خیام
افقی 13 کشور نیکوزیا -> قبرس
افقی 13 عملی گردید -> شد
افقی 13 لذت و شادی -> حظ
افقی 14 بازرسی و جستجو -> تفتیش
افقی 14 دوگرایی -> دوالیسم
افقی 15 شهری در همدان -> نهاوند
افقی 15 امین و درستکار -> امانتدار
عمودی 1 خود را بی‌تفاوت نشان دادن -> ابروبالاانداختن
عمودی 2 مردمی -> ملی
عمودی 2 سلاح انفجاری -> بمب
عمودی 2 از نام‌های زنانه -> شریفه
عمودی 3 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 3 نرم‌تن دریایی دو کفه‌ای -> اسکالوپ
عمودی 3 اصطلاحی در ورزش‌های رزمی -> کاتا
عمودی 4 نخست -> اول
عمودی 4 صدایی در موسیقی -> باس
عمودی 4 کلمه پرسشی -> ایا
عمودی 4 صدای گربه -> میو
عمودی 5 از سوره‌های قرآن -> مرسلات
عمودی 5 کسی که در ناز و نعمت باشد -> متنعم
عمودی 5 سنگریزه -> شن
عمودی 6 اولین کلمه آموزشی -> اب
عمودی 6 همگی -> کل
عمودی 6 فشار روحی -> تنش
عمودی 6 راستی و راستگویی -> صدق
عمودی 7 وزیر افراسیاب -> ویسه
عمودی 7 پدیده‌ای در روانشناسی -> فای
عمودی 7 بدن -> کالبد
عمودی 8 اثری از شاتوبریان -> رنه
عمودی 8 آغاز -> بدو
عمودی 8 خورشید -> خور
عمودی 8 مباح -> روا
عمودی 9 حواری مسیحی -> یوحنا
عمودی 9 منسوب به بم -> بمی
عمودی 9 ایالتی در هند -> اسام
عمودی 10 از صفات پیامبر اسلام -> امی
عمودی 10 پرستار -> نرس
عمودی 10 از حیوانات اهلی -> بز
عمودی 10 نت منفی -> لا
عمودی 11 خداوند -> رب
عمودی 11 مرتفع‌ترین پایتخت جهان -> لاپاز
عمودی 11 نایب -> جانشین
عمودی 12 هیجان و جوش -> شور
عمودی 12 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 12 نام اصلی مجنون -> قیس
عمودی 12 عضو فعال بدن -> دست
عمودی 13 نرد باز ماهر -> نراد
عمودی 13 هر یک از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی انجام کاری -> پارامتر
عمودی 13 سلیقه -> مد
عمودی 14 به وجود آوردن -> ایجاد
عمودی 14 درون چیزی -> متن
عمودی 14 سیاح سربریده -> یاح
عمودی 15 کتابی از امیل ورهارن نویسنده بلژیکی -> ساعتهایبعدازظهر