پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 767 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 767 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 767"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بیماری واگیردار و مشترک میان انسان و دام -> سیاهزخم
افقی 1 رحمت طلبیدن -> استرحام
افقی 2 هم داستان رامین -> ویسهم داستان رامین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 هم وزن -> متعادل
افقی 2 گروه -> زمره
افقی 3 سوغات قمصر -> گلابسوغات قمصر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خوار کننده -> مذل
افقی 3 درختی که میوه دهد -> باراور
افقی 4 مخالف -> ناساز
افقی 4 از درختان جنگلی -> راش
افقی 4 نیرومند -> قوی
افقی 5 مردن از غصه -> دق
افقی 5 نوعی شیرینی خامه‌ای -> رولت
افقی 5 چاق خودمانی -> تپل
افقی 5 شکننده -> ترد
افقی 6 گناهکار -> وزری
افقی 6 سرخرگ -> شریان
افقی 6 کلمه همراهی -> با
افقی 7 تماما -> کلا
افقی 7 نوعی دسر -> کارامل
افقی 7 مرطوب -> نمور
افقی 8 غذایی از اسفناج -> نرگسی
افقی 8 پشم شتر -> وبر
افقی 8 از فرزندان حضرت یعقوب -> یهودا
افقی 9 دوباره -> ازنو
افقی 9 مقدمه و دیباچه -> سراغاز
افقی 9 آداب و رسوم -> سنن
افقی 10 نشانه مفعولی -> را
افقی 10 اجرت -> پاداش
افقی 10 علم غیر اکتسابی -> لدنی
افقی 11 برتر از گوهر آمد پدید -> هنر
افقی 11 حیوان عسل دوست -> خرس
افقی 11 نان کاغذی -> لواش
افقی 11 گوشت ترکی -> ات
افقی 12 واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی -> ولت
افقی 12 میوه ریز و شیرین -> توت
افقی 12 واحد سنجش فشار صدا -> دسیبل
افقی 13 کمک کننده -> یاریرس
افقی 13 تنگی و سختی -> ضیق
افقی 13 نوعی زغال سنگ -> تورب
افقی 14 پیامبر -> رسول
افقی 14 وسیله شخم زنی در قدیم -> گاواهن
افقی 14 زبان مردم تایلند -> تای
افقی 15 ایالتی در مکزیک -> یوکاتان
افقی 15 پرده داخلی مغز -> نرمشامه
عمودی 1 قسم -> سوگند
عمودی 1 اعتزال -> کنارهگیری
عمودی 2 سردسیر -> ییلاق
عمودی 2 در حال لرزیدن -> لرزان
عمودی 2 نوشابه قدیمی -> اسو
عمودی 3 پایه و بنیاد -> اساس
عمودی 3 بخشی از قطار -> واگن
عمودی 3 وسیله کمک حرکتی اطفال -> روروک
عمودی 4 آشکار و پدیدار -> بارز
عمودی 4 غذای مریض -> سوپ
عمودی 4 نامی برای دختران -> لیلا
عمودی 5 سرمای سخت -> زم
عمودی 5 اجباری -> زورکی
عمودی 5 ستاره -> اختر
عمودی 6 مراسم سوگواری -> ختم
عمودی 6 زمین دور از آب -> لیا
عمودی 6 درخت کنار -> سدر
عمودی 6 نوعی وسیله بازی قدیمی -> سگا
عمودی 7 پوزش -> معذرت
عمودی 7 صادق -> روراست
عمودی 7 اشاره به دور -> ان
عمودی 8 به جز -> الا
عمودی 8 نثار بر سر عروس و داماد -> شاباش
عمودی 8 دست نماز -> وضو
عمودی 9 نام ترکی -> اد
عمودی 9 از پرندگانی که نمی‌پرد -> شترمرغ
عمودی 9 سدی در استان تهران -> لتیان
عمودی 10 به زور گرفته شده -> سلب
عمودی 10 مخزن برق -> پیل
عمودی 10 سلام تلفنی -> الو
عمودی 10 قبل از آشتی -> قهر
عمودی 11 دست کم -> اقلا
عمودی 11 پسر خسرو انوشیروان ساسانی -> یزداد
عمودی 11 پس ندادنی خسیس -> نم
عمودی 12 ذخیره -> رزرو
عمودی 12 مادربزرگ -> ننه
عمودی 12 جلسه -> نشست
عمودی 13 پشتیبانی -> حمایت
عمودی 13 پیامبر قوم یهود -> موسی
عمودی 13 ایالتی در آمریکا -> یوتا
عمودی 14 نوعی یقه -> ارو
عمودی 14 دزدیدن -> ربودن
عمودی 14 پافشاری نمودن -> ابرام
عمودی 15 گروهی از جانوران -> مهرهداران
عمودی 15 لبیک گفتن -> تلبیه