پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 768 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 768 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 768"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از شهرهای استان فارس -> استهبان
افقی 1 ویترین -> کالانما
افقی 2 محل گذر -> راه
افقی 2 شتردار -> ساربانشتردار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 روده گوسفند -> مبارروده گوسفند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سرای محبت -> دل
افقی 3 یادداشت -> نت
افقی 3 زادگاه نیما -> یوش
افقی 3 فرودگاه پاریس -> اورلی
افقی 4 وب‌سایت -> تارنما
افقی 4 مرکز فرماندهی -> ستاد
افقی 5 بالکن -> تراس
افقی 5 پسوند شباهت -> سا
افقی 5 خوی و طینت -> سرشت
افقی 5 وی -> او
افقی 6 گاز بیهوشی -> اتر
افقی 6 در حال نالیدن -> نالان
افقی 6 فلز مادر -> اهن
افقی 7 دل آزار کهنه -> نو
افقی 7 خوش‌پوش -> شیک
افقی 7 نوازنده عهد ساسانیان -> بامشاد
افقی 8 جام سقراط -> شوکران
افقی 8 شارع -> خیابان
افقی 9 از کوه‌های مهم کشور -> ارارات
افقی 9 آرام آرام -> کند
افقی 9 یازده -> اا
افقی 10 گیاه مقدس زرتشتیان -> هوم
افقی 10 صبحانه نخورده -> ناشتا
افقی 10 زندان عرب -> سجن
افقی 11 قوم و طایفه -> ال
افقی 11 صلح و سازش -> اشتی
افقی 11 اندازه قامت -> قد
افقی 11 آرزو -> امید
افقی 12 عقیده و نظر -> ایده
افقی 12 از مرکبات -> نارنگی
افقی 13 نسل پنجم -> نبیره
افقی 13 جوراب -> ساق
افقی 13 خشکی -> بر
افقی 13 کشنده بی‌صدا -> سم
افقی 14 وسط -> میان
افقی 14 روشندل -> نابینا
افقی 14 کمانگیر باستانی -> ارش
افقی 15 هشت پا -> اختاپوس
افقی 15 لقب شاهزادگان اتریش -> ارشیدوک
عمودی 1 از شهرهای اصفهان -> اردستان
عمودی 1 نقشه جغرافیا -> جهاننما
عمودی 2 سنه -> سال
عمودی 2 دستکاری روی عکس -> رتوش
عمودی 2 رها -> ول
عمودی 2 ریشه -> بیخ
عمودی 3 آخر چیزی -> ته
عمودی 3 ساز تیره -> تار
عمودی 3 قرض و بدهی -> وام
عمودی 3 نشانه‌ها -> ایات
عمودی 4 مردم -> ناس
عمودی 4 سپاس شیرین -> شکر
عمودی 4 خبرگزاری ایران -> ایرنا
عمودی 5 بالین -> بستر
عمودی 5 مخروب -> ویرانشده
عمودی 6 دو یار هم‌قد -> اا
عمودی 6 گرداگرد دهان -> نس
عمودی 6 از ورزش‌های رزمی -> کاراته
عمودی 6 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 7 جد رستم -> نریمان
عمودی 7 تازه‌کار -> ناشی
عمودی 7 حشره خونخوار -> ساس
عمودی 8 مار بزرگ -> بوا
عمودی 8 مایع حیات -> اب
عمودی 8 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 8 خالص -> ناب
عمودی 9 حرف آرزو -> کاش
عمودی 9 پوست‌کن -> سلاخ
عمودی 9 درخت حاشیه خیابان -> اقاقیا
عمودی 10 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 10 صنعت سفال‌سازی -> سرامیک
عمودی 10 محل ورود -> در
عمودی 10 جنس به ظاهر قوی -> نر
عمودی 11 اطفائیه -> اتشنشانی
عمودی 11 قبرکن -> نباش
عمودی 12 مردگان -> اموات
عمودی 12 زمان بی‌پایان -> ابد
عمودی 12 کلام شرط -> اگر
عمودی 13 مبارزه -> نبرد
عمودی 13 نماز در وقت -> ادا
عمودی 13 زهرآگین -> سمی
عمودی 13 نام ترکی -> اد
عمودی 14 دارایی -> مال
عمودی 14 نفس بلند -> اه
عمودی 14 نجات دهنده -> ناجی
عمودی 14 درخت آزاد -> سرو
عمودی 15 ایالتی در آمریکا -> اریزونا
عمودی 15 از شهرهای خوزستان -> اندیمشک