پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 771 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 771 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 771"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نزد او بودن و از او مراقبت کردن -> بالاسرکسیبودن
افقی 2 ترس توخالی -> تسترس توخالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سنگین -> گرانسنگین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 افزون -> زیاد
افقی 2 آکنده -> پر
افقی 3 پدر ترکی -> اتا
افقی 3 سرباز مسلح به کمان -> کماندار
افقی 3 تربت -> خاک
افقی 4 حلال و روا -> طیب
افقی 4 شهر خاقانی -> شروان
افقی 4 توبه کننده -> تایب
افقی 5 علم مطالعه گذشتگان -> تاریخ
افقی 5 کلام هشدار -> هان
افقی 5 باقی بودن -> ماندن
افقی 6 شگفت‌آور -> اعجوبه
افقی 6 حیرت -> بهت
افقی 6 نام ترکی -> اد
افقی 7 صنم -> بت
افقی 7 مسیر و روش -> طریق
افقی 7 تنگدستی -> فقر
افقی 7 مخفف اگر -> گر
افقی 8 فیلم امیر شهاب رضویان -> رنگهایخاطره
افقی 9 پشت سر -> پس
افقی 9 صفت پدر رستم -> زال
افقی 9 از الیاف مصنوعی -> ریون
افقی 9 پیشوند نفی -> نا
افقی 10 علامت جمع -> ها
افقی 10 مخترع ماشین بخار -> وات
افقی 10 غذایی سنتی -> ابگوشت
افقی 11 سیر کوهی -> موسیر
افقی 11 مهره شطرنج -> اسب
افقی 11 بیماری زردی -> یرقان
افقی 12 هافبک آلمانی رئال مادرید -> کروس
افقی 12 یک گروه صمیمی و باطنی -> انتیم
افقی 12 صندلی سوارکاری -> زین
افقی 13 عنوان محترمانه مردانه -> اقا
افقی 13 مخترع چاپ -> گوتنبرگ
افقی 13 گمان -> حدس
افقی 14 شهر زیارتی -> ری
افقی 14 واحد شمارش گردو -> دانه
افقی 14 لقب شیطان -> رجیم
افقی 14 ضمیر غایب -> او
افقی 15 داستان‌نویس آلمانی «بیرون پشت در» -> ولفگانگبورشرت
عمودی 1 حرف دوم یونانی -> بتا
عمودی 1 فروغ و روشنی -> تابش
عمودی 1 مشارکت و تعاون -> همکاری
عمودی 2 قدرت مالی -> استطاعت
عمودی 2 آنچه در پایین صفحه کتاب نوشته شود -> پاورقی
عمودی 3 پسر کوچک فریدون -> ایرج
عمودی 3 خاک سرخ -> رس
عمودی 3 جدا -> سوا
عمودی 4 تخم مرغ فرنگی -> اگ
عمودی 4 آواره و غریب -> بیوطن
عمودی 4 یار رامین -> ویس
عمودی 4 قلب -> دل
عمودی 5 اضافه بار -> سرک
عمودی 5 خبر دهنده -> خبرگزار
عمودی 5 حرف بیست و ششم -> گاف
عمودی 6 آرامش -> رامش
عمودی 6 دریغا -> هیهات
عمودی 6 پاندول ساعت -> اونگ
عمودی 7 لبه -> کناره
عمودی 7 سخن و گفتار -> قال
عمودی 7 آخر -> انتها
عمودی 8 جانشینان -> نواب
عمودی 8 گریختن -> جستن
عمودی 9 پروردگار -> یزدان
عمودی 9 احساس غرور -> فخر
عمودی 9 بی‌بضاعت -> بیبرگ
عمودی 10 سخن گفتن -> بیان
عمودی 10 باقی‌مانده‌ها -> بقایا
عمودی 10 عظیم و باشکوه -> مرجب
عمودی 11 پسوند شباهت -> وار
عمودی 11 سریالی از سید مجید موسویان به بازیگری مهدی سلوکی -> مهرطوبی
عمودی 11 پهلوانی در شاهنامه -> گیو
عمودی 12 وحشی -> دد
عمودی 12 نام قبلی بانک آینده -> تات
عمودی 12 صباغ -> رنگرز
عمودی 12 درختچه گرمسیری -> مر
عمودی 13 رئیس ایل -> خان
عمودی 13 مخفف گاه -> گه
عمودی 13 بی‌شرم -> وقیح
عمودی 14 باقی و مقاوم -> پایدار
عمودی 14 دارای علامت -> نشاندار
عمودی 15 جایی در پشت زین موتور یا دوچرخه -> ترکبند
عمودی 15 پارچه‌ای با رویه براق و پشت مات -> ساتن
عمودی 15 وسیله داوری -> سوت