راهنمای حل جدول حرف پ

راهنمای حل جدول حرف پ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

پاپاسی (پول سیاه و کم بها - پشیز)
پاپ (پدر- رئیس روحانی پیروان مذهب کاتولیک)
پاپوش (کفش - افزار- جمشاک- لکا)
پاپیون (پروانه- شاه پرک)
پاتولوژیست (آسیب شناس)
پاتولوژی (آسیب شناسی)
پاتیل (دیگ مسی دهان گشاد)
پاد زهر (انتی توکسین- تریاک - تریاق- ضد زهر)

بقیه در ادامه مطلب


پادشاه (خدیو- خدیو- خسرو- ملک- شهریار)
پادشاه انگلستان (ریچارد شیردل)
پادشاه اول (انوشیروان)
پادشاه زنبورها (یعسوب)
پادشاه موسیقی جهان (بتهوون)
پادگان (ساخلو)
پادو (پاکو- پاکار- شاگرد دکان)
پارازیت (طفیلی- انگل- مفتخور)
پاراشوت (چتر نجات)
پاراف (امضای مختصر)
پاراگراف (بند- جزء- فقره)
پارتی (حزب- فرقه- دسته- بخش)
پارتیشن (دیوارک)
پارچه (بز- قماش)
پارچه آستری (دبیت)
پارچه ابریشمی (دبیقی- قناویز)
پارچه ای از پشم شتر (برک)
پارچه براق (ساتن)
پارچه پنبه ای (کرباس)
پارچه خاکی رنگ (مله)
پارچه دریایی (وال)
پارچه روپوشی (ارمک)
پارچه ضخیم (ماهوت- دولا)
پارچه کهنه (رکو)
پارچه نخی (باتیست)
پارچه نخی ساده (دبیت)
پارچه نخی گلدار (چیت)
پارچه و قماش (بز)
پاردم و چرمی که دور زین اسب میبندند (رانکی)
پارسا (ناسک)
پارک (تفرجگاه)
پارکی در لندن (پارک هاید)
پارگین (فاضلاب)
پارلمان روسیه (دوما)
پارو (فه)
پاروی قایق رانی (فه)
پاره سنگ ترازو (ورام)
پاره کننده (خارق)
پاساژ (تیمچه- بازار)
پاسبان (آژان - گزمه)
پاسبانی (یتاق - یزک)
پاسپورت (گذرنامه- تذکره)
پاسگاه قدیم (قراولخانه)
پاشا (لقب وزرا و امرا در ترکیه و مصر)
پاشنه پا (بل- کعب- عقب)
پاکدامنی (عفت)
پاک کردن رنگ شیمیایی مو (دکاپاژ)
پاک کردن غلات (بوجاری)
پالان چهار پا (جل)
پالان دوز (اکاف)
پالاهنگ (چنبور- افسار- کمند)
پالیز (باغ - بوستان- کشتزار)
پامس- بامس (پایبند- گرفتار- درمانده - بیچاره)
پاندول (آونگ)
پانسمان (زخم بندی)
پانسیون (مهمانخانه)
پانکراس (لوزالمعده)
پاها و قدم ها (ارجل)
پای افزار و کفش (لکا- جمشاک)
پایکوبی (رقص)

پاینده (لایزال)
پایه گذار مدارس کودکانه در جهان (فردریش فروبل)
پایه و پله (ارچین)
پپلس (اشکنه)
پت (کرک و پشم- اهار- لعاب)
پتاس (جوهر قلیا- نمک قلیا)
پترولیوم (نفت)
پتک (خایسک- کدین - چکش بزرگ)
پتک آهنگران (چاکوچ)
پتوی روسی (ادیال)
پته (بلیت- ورقه جواز)
پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
پد (درخت بی پر و بی میوه)
پدر ابراهیم(تارخ)
پدر ادریس (یرد)
پدر ارشمیدس (فید یاس)
پدال (رکاب)
پدرام (خوش- خرم- خجسته- فرخ)
پدر بمب اتمی شوروی سابق (ایگورک ورچاتو)
پدر بهرام چوبین (گشتاسب)
پدر پیران (ویسه)
پدر تاریخ (هرودت)
پدرجدول ایران (جهانگیر پارساخو)
پدر چنگیز مغول (سیوکای)
پدر حضرت زکریا (برخیا)
پدر خدیجه (خویلد)
پدر روانشناسی (ویتمر)
پدر زن (بختو- خسر- خسور)
پدر شعر نو (نیما)
پدر شیمی امروزی (لاوازیه)
پدر صنعت اتومبیل (هنری فورد)
پدر ضحاک (مرداس)
پدر عایشه (ابوبکر)
پدر عرفانی (سنایی)
پدر علم اقتصاد (آدام اسمیت)
پدر علم هندسه (اقلدیس)
پدرفرانسوی (پاپا)
پدر فریدون در شاهنامه (آبتین)
پدر کیکاوس (کیقباد)
پدر ملت پاکستان (جناح)
پدر ملک الشعرای بهار (صبوری)
پدر نوح (لمک)
پدر و مادر (والدین)
پدر هلاکوخان (تولوی)
پدیده وارونگی هوا (اینورژن)
پذیرش (آگرمان- قبول- تعهد- فرمانبرداری)
پر (سرشار- لبریز- مالامال- آکنده)
پر (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند- بال مرغ)
پر آرزو و پر حسرت (بلکامه)
پراکندگی (شت- شتات)
پرانتز (کمانک)
پرتاب سنگ (رمی)
پرت (بندر - بندرگاه- دور- کنار- منحرف)
پرتو (فروغ- روشنی- شعاع)
پرتو بینی (رادیوسکوپی)
پرتو سنج (رادیو متر)
پرتوشناس (رادیولوژیست)
پرتوشناسی (رادیولوژی)
پرتونگاری (رادیو گرافی)
پرچم (لوا- علم- بیرق- رافت)
پرحرفی (ور- ورورجادو)
پر خور- شکم پرست- شکمباره (رس- آکال)
پرداخت با قلم (هاشور)
پردک (لغز- چیستان)
پردل (دلیر- با جرات- دلاور)
پرده داری خانه کعبه (سدانه)
پرده در (هتاک)
پرده سینما (اکران)
پرده شناس (مطرب- نوازنده- رامشگر- موسیقی دان)
پرده کرکره (بادگانه)
پرده مغز (نرم شامه)
پرده نیلگون (کنایه از آسمان)
پردیس (باغ- بستان - فردوس)
پر روغن (دسم)
پرس (نام ایران در بعضی زبانهای اروپایی- فشار- منگنه)
پرستار (نرس)
پرستار بچه (لله)
پرستش (یشت)
پرستو (ابابیل)
پرسنل (شخصی - خصوصی)
پر شدن معده (امتلا)
پرشکوه (مهیمن)
پر شور (آتش نفس)
پر فروش ترین کتاب صادق چوبک (روز اول قبر)
پرفسور (معلم- آموزگار- استاد- دانشمند)
پرک (سهیل- ستاره سهیل)
پرکاوش (بریدن شاخه هی زاید درخت)
پرگر (طوق- طوق زرین پادشاهان در قدیم)
پرگرام (برنامه)
پر گفتن (ور)
پر گو (وراج)
پر گوشت و فربه (لنتر)
پرما (مته- اسکنه- ماهه)
پر مرغ (فر- ظهار)
پرند (ابریشم- حریر)
پرنده ای از تیره گنجشگان (چرخ ریسک)
پرنده ای شبیه تیهو (توکا- سینه سرخ)
پرنده ای شبیه جغد (چوک)
پرنده شناگر (سارسل)
پرنده ای از تیره گنجشکیان (چرخ ریسک)
پرنده ای کوچکتر از کپک (شیشک- تیهو)
پرنده شکاری کوچک (هیلا- شرغ)
پرنده شناگر (سارسل)
پرنده غول آسای دوره دوم (آرکیوپتریکس)
پرنده موش ربا (غلیواج)
پرنس (شاه- شاهزاده- شاهپور)
پرنسس (شاهزاده خانم- شاهدخت)
پر نمک (شور)
پروانه (رانجو)
پروانه هواپیما (هلیس)
پروا و تفکر (مبالات)
پروتست (واخواست در اصطلاح بانکی)
پروتستان (یکی از شعب سه گانه دین مسیح)
پروتکل (صورت مجلس مذاکرات سیاسی- مقاوله نامه)
پروتئین باکتری ساز (انتیکور)
پروتئین گندم (گلوتن)
پرورشگاه (دارالتربیه)
پرورش یافتن (نش)
پروژکتور (نورافکن)
پروژه (نقشه- طرح- لایحه- قصد- نیت)
پر و لبریز (آکنده)
پرونده (دوسیه)
پروین (ثریا)
پرهیزکاری (اتقا)
پزشک روم باستان (جالینوس)
پزشک مخصوص رضا خان پهلوی (امیر اعلم)
پزشک مخصوص شاه عباس اول (شرف الدین شفایی)
پزشک مخصوص ناصرالدین شاه (ناظم الاطبا)
پزشک مشهور ایران در دربار هارون الرشید (ابن ماسویه)
پزشک لویی سیزدهم (گیدولابرس)
پژمرده (لس- کز)
پژواک (طنین)
پست (زبون- خوار)
پستچی (نامه رسان - پیک- قاصد)
پستو (صندوق خانه)
پستی و فرومایگی (دنایت- دنی)
پس رفتن (قهقرا)
پسر ادریس نبی (ساب)
پسر انوشیروان ساسانی (نوشزاد)
پسر بزرگ فریدون (تور)
پسر تیرداد (اردوان)
پسر خوانده (بنوت)
پسر خورشید(یمه)
پسر زکریا (یوحنا)
پسر رستم (فرامرز)
پسر طهماسب (حیدر میرزا)
پسر کارگردان بزرگ هند یاش چوپرا (ادی چوپرا)
پسر کوروش (کمبوجیه)
پسر گودرز (رهام)
پسر مازونی (ریکا)
پسر ناپلئون(رایشتاد)
پسر یزدگرد ساسانی (بهرام گور)
پسوند آلودگی (ین)
پسوند پرستار (ار)
پسوند تصغیر (چه)
پسوند دارندگی (وار)
پسوند شباهت (سا)
پسوند مصدر جعلی (یت)
پسوند نسبت (چه)
پش (یال اسب)
پشت سر (پس- ورا- عقب- دنبال)
پشتو (زبان بومی مرم افغانستان- ششلول)
پشته (ریوه)
پشته بلند (تل)
پشته خاک (تل)
پشته علف (کاره)
پشتیبان (حامی- هوادار)
پشم شتر و خرگوش (وبر)
پشم نرم (پت)
پیشوند نفی در کلمه (نا)
پشه (بق)
پشیمان (نادم)
پشیمان شدن (دست به دندان گزیدن)
پشیمانی (ندم- ندامت)
پل (پاشنه- پاشنه پا)
پلاتین (طلای سفید)
پلاژ (ساحل دریا)
پلاس (گلیم)
پلاسما (خونابه)
پل (جسر)
پلتیک- پلیتیک (سیاست- مهارت- فن- کشورداری)
پل چوبی (سل)
پل رودخانه تایمز (تاوربریج)
پل صراط به عقیده زرتشتیان (چینود)
پلک چشم (جفن)
پلک شکافته (اشتر)
پل معلق در سافرانسیسکو (گلدن گیت)
پلنگ (نمر)
پلی در کالیفرنیا (ترانسبی)
پلی در کهکیلویه (تخت شاه نشین)
پلیسه (چین- دامن چین دار)
پلک چشم (جفن)
پلمب (سرب- مهر سربی)
پلنگ (نمر)
پلو (برنج پخته)
پلید و ترسناک و مهیب (انر- ناپاک- نجس- آلوده- چرکین- پلشت)
پلیس بین الملل (اینترپل)
پلیس سری آلمان (گشتاپو)
پماد (مرهم)
پمپ (تلمبه)
پناه بردن (استجاره)
پناهگاه (ملجا- ماوا)
پنبه پاک نکرده (وش)
پنبه ریز کردن (تیج)
پنبه زن (نداف- حلاج)
پنج ترکی (بش)
پنجمین خلیفه عباسی (هاروالرشید)
پنجه (پیشانی- ناصیه)
پنجه ای که بدان خرمن باد دهند (یواشن)
پند (اندرز- نصیحت- زغن)
پندار (اندیشه - گمان- خیال- تصور)
پنس (انبر- گیره- گاز انبر)
پنکه (بادبزن برقی)

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)