راهنمای حل جدول حرف گ

راهنمای حل جدول حرف گ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)


گابردین (نوعی پارچه ضخیم)
گار (ایستگاه راه آهن)
گارد (پاسبانی- نگهبانی- پاسدار)
گاز تولیدی دراکثر آتش سوزی (دی اکسید کربن)
گاز جوشکاری (استیلن)
گازر (رختشوی)
گازرخانه (رختشوی خانه)
گازی در آب (اکسیژن)

بقیه در ادامه مطلب


گازی در خورشید (هلیوم)
گاز گندزا (کلر)
گاز مرداب (متان- اتان)
گازی با بوی تند و بی رنگ (آمونیاک)
گال (خارشک- بیماری جلدی- جرب- گر)
گاو آهن (ایمر - خیش- سپار)
گاو باز اسپانیایی (ماتادور)
گاو دم (نفیر- بوق)
گاو زبان (گیاه بیابانی)
گاو سرخ (سهر)
گاو شخم زن (بزرا)
گاو کاری (ورزا)
گاو کوهی (شوکا)
گاو مقدس مصریان قدیم (اپیس)
گاو نر (اروخ - ورزا)
گاو وحشی بومی امریکا (بوفالو)
گاهنامه (تقویم)
گت (بزرگ - گنده)
گچ کاری (سفید کاری)
گدار (گودی ته دره)
گدا طبعی (کنسی)
گدای سمج (هادوری)
گدایی (کدیه)
گدوک (گردنه کوه)
گذر نامه (پاسپورت- تذکره)
گذشته (سلف)
گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
گرا (رهی- بنده- غلام- نوکر)
گراز (ساد- خوک وحشی)
گرانترین شهر دنیا (نیویورک)
گرانمایه (رزین)
گربه (سنور- هر)
گربه عرب (هر)
گرد آورنده کتاب واژه نامه کلمات ریتمبک انگلیسی به فارسی (ملاری)
گرد آورنده نهج البلاغه (سید رضی)
گرداگرد دهان (کب-نول-اکب-لب)
گردش دوران (دهر)
گردش سیاره یه دور محور خورشید (حرکت وضعی)
گردنبند مروارید (سمط)
گردنبند و دستبند (یاره- گلو بند)
گردن زدن (سبت)
گردن کش (مارد)
گردنه صعب العبور کوه (گریوه)
گردنه کوه (گدوک)
گردو (گردکان- جوز)
گرد و غبار (هبا)
گرده افشانی توسط باد (انمو فیلی)
گرده خون (پلاکت)
گرز آهنی (دبوس)
گرسنه (جوعان- جوع- جایع)
گرفتار (بامس)
گرفتاری و تنگی (ضیق - بامس- اسر- دخمسه)
گرفتن توپ از هوا (بل)
گرگ عرب (اویس)
گرما درمانی (دیا ترمی)
گرمای نیمروز (هجیر)
گروهبان نیروی دریایی (مهناوی)
گروه بت پرست هند جنوبی (تامول)
گروه زیاد (خیل)
گروهی از حشرات با بدنی کشیده و بالهای نازک (برگ بالان)
گروهی از یاران عیسی (حواریون)
گروهی از گیاهان علفی (بابونه)
گروهی که بر حضرت علی خارج شدند (مارقین)
گره اخم (آژنگ)
گره روبان (رزت)
گره فرش (ایلمک)
گریبان (جیب- یخه)
گریزان (رمو- فراری)
گریختن (ابق)
گریستن (بکا)
گریه (رنین)
گریه کردن (بکا)
گز (مقیاس طول)
گزارش و تفسیر (تاویل)
گزر (هویج- زردک)
گزمه (پاسبان- عسس- شبگرد)
گزیدن مار (نهس)
گزینش (انتخاب- گزیدن)
گس (مزه ای که دهان را جمع میکند)
گستاخ و جسور (زبان دراز- جاسر)
گشاد شدن رگهای وریدی (واریس)
گشادگی خاطر (فسحت)
گشایش (سعه)
گشاینده (باسط)
گشوده (وا)
گفتگوی خودمانی (گپ)
گل (لاد)
گلاب (ماورد)
گلابی (مل- اربو- آرمود)
گلایدر (بادفر)
گل بتونه (مل)
گل برف (موگه)
گلبول (گویچه)
گل پامچال (پریمور)
گل پیرا (باغبان- گلکار)
گل تاج ریزی (لما)
گلخانه (پاسیو)
گل خطمی (انجل)
گل خوشبو (داودی- رابو)
گل رازقی (سمن)
گل رنگین کمان (ایرسا)
گل زنبق (سرن)
گل زینتی (رازقیه)
گل سرخ (لکا- لما- رز)
گل سرخ صحرایی (دلیک)
گل شب بو (هیری)
گل صبح شکفته در شبنم (ترگل)
گل گرمسیری (اکالیفا)
گل معطر (اسفرم)
گل و گیاه معطر (اسفرم)
گله اسب (نسیله)
گل همیشه بهار (آبرون)
گلو ( نا)
گلو بند (گردنبند)
گلوله (هرا)
گلوله خمیر (نواله)
گله اسب و استر (ایلخی)
گله بان (شبان- چوپان)
گلیز (آب دهان)
گلیم (کسا)
گلیم باف (کواف- لواف)
گلیم دراز (نخ)
گلین (عروس)
گماردن کسی به جای خود (توکیل)
گمان (ظن - حدس- خیال- فرض)
گمراهی و سرگردانی (تیه- ضل)
گم شده (یوا)
گناه (حرج- وزر- اثم- بزه)
گناه بد گمانی (افترا)
گناه ها (آثام- مرایا)
گناه کار (تردامن - فاجر)
گناه و کفر (رین)
گنجشک (مرگو- تز)
گنج (کنز)
گنجه (اشکاف- دولابچه- کمد)
گندک (گوگرد- باروت)
گندم نیم کوفته (بلغور)
گندومگون (اسمر)
گندیدگی (نتن)
گنگ (بی زبان- لال- ابکم)
گو (دلیر- پهلوان- یل- مهتر)
گوارا (مهنا- هنی)
گودال (کوله-لان- مغاک- لاوک- چاله)
گودال زیر زمینی (دیماس)
گور خر(فرا- سکین)
گورستان معروف پاریس (پرلاشز)
گوزن ایرانی در شمال (شوکا)
گوساله کوش معروف (سامری)
گوسفند استرالیایی (مرینوس)
گوسفند جنگی (راک)
گوسفندشاخدار(کبش- کباش - قوچ)
گوسفند ماده (ارن)
گوشت (لحم)
گوشت بی استخوان (لخم)
گوشت ربا (زغن)
گوشت شب مانده (غاب)
گوش دادن (سماع)
گوشواره مدیترانه (مالت)
گوشه ای در دستگاه همایون (اپیکور - ابو عطا)
گوشه ای ضربی در دستگاه ماهور (کوراوغلی- داد)
گوشه گیر (عاکف)
گوشه گیری (اعتزال)
گوشه موسیقی (دلنواز)
گوناگونی (وارتیه)
گوهر فروش (جواهری - جوهری)
گویچه (گلبول)
گوی در آسیاب (اریون)
گوی سر عصا (بتا)
گوینده نقش کارتون پینو کیو (مهوش افشار)
گیا خاک (هوموس)
گیاه برگ زینتی (اکلونما)
گیاه بیابانی با خارهای سه پهلو (خارخسک)
گیاه پرخار (یز)
گیاه پنیرک (ورتاج)
گیاه پیچک (لبلاب)
گیاه ترش مزه (رواس)
گیاه تره (کالوخ)
گیاه حصیر بافی (لویی)
گیاه خاردار (یز)
گیاه خار شتر (راویز)
گیاه خشخاش (نارکوک)
گیاه خودرو (رازک)
گیاه دارویی (ینمه- سداب- فاشرا)
گیاه دارویی علفی دو ساله (بابا آدم)
گیاه رنگرزی (روناس)
گیاه زرشک (زارج)
گیاهی شبیه نیلوفر (لبلاب)
گیاه شناس آمریکایی سده اخیر (بلی کسلی)
گیاه شناس سوئدی (کارل لینه)
گیاه شناسی (بتانیک)
گیاه ضد یرقان (شونیز)
گیاه طبی (یربتون)
گیاه طبی با گلهای زرد (ارنیکا)
گیاهی علفی از خانواده اسفناج (کافوری)
گیاه علفی معطر (مرزنگوش)
گیاه فیل گوش (آرن- راسن)
گیاه کاسنی (هندبا)
گیاه کاکوتی غیر قابل جویدن (ژاژ)
گیاه لوبیا (ژاژک)
گیاه مسکن سرفه (خار شکر)
گیاه مقدس زرتشتیان (هوم)
گیاه همیشک (تلم)
گیاه هندبا (کاسنی)
گیاهی آبزی در مصر از خانواده جگن (پاپیروس)
گیاهی از تیره آلاله ها (زبان در قفا)
گیاهی از خانواده ریواس (ریوند)
گیاهی از رده گندم سیاه (هفت بند)
گیاهی از طایفه نعناع (گزنه)
گیاهی بیابانی ( سعتر)
گیاهی بیابانی با خارهای سه پهلو (خارخسک)
گیاهی خاردار (یز)
گیاهی خودرو با نام دیگر فیجن (سداب)
گیاهی خوشبو (ریحانه- مرزنگوش)
گیاهی دارویی (ارتیشو- پونه سنیله ای - همشکی)
گیاهی دارویی از خانواده لیلیا (الوی هورا)
گیاهی دارویی با خواص جلوگیری از ریزش مو (جین سینک)
گیاهی دارویی که روی زخم می گذارند (ینمه)
گیاهی دارویی که هزار افشان و سپید تاک نیز گفته میشود (فاشرا)
گیاهی دارویی مفید برای ضعف قلب (بومادران)
گیاهی دارویی و علفی (بابا آدم)
گیاهی شبیه خاکشیر (سیرک)
گیاهی شبیه نیلوفر (لبلاب)
گیاهی طبی (سداب- مرزنگوش- یربتون)
گیاه طبی آمریکای جنوبی (اپیکا)
گیاهی طبی از طایفه نعناعیان (اسطو خودوس)
گیاهی علفی با گلهای زرد رنگ (انقوزه)
گیاهی مانند نی (دوخ)
گیرا (جذاب- دلربا- گیرنده)
گیر و دار تشریفات (داروبرد)
گیره (انبرکوچک)
گیسو (موی بلند)
گیشه (باجه- دریچه)
گیلانی (گیلک)
گیوتین (آلت سر بریدن)
گیوه (سر- چمچم)

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)