راهنمای حل جدول حرف چ

راهنمای حل جدول حرف چ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

چاپار (پیک- نامه بر- قاصد)
چاپ روی پارچه (باسمه)
چاپلوسی (لوسانه)
چادر (شامه- خیمه- سرادق)
چادر ترکمنان (اوبه)
چار پایان (دواب)
چار قد (باشامه)
چاره و گریز (بد)

بقیه در ادامه مطلب


چاق و پروار (فربه- لنبر- لمتر)
چاقو (سکین)
چاقوی جراحی (کاتر)
چال (مرغابی- غاز)
چانه (زنخ- حنک)
چانه زدن برای خرید (مکاس)
چاه جهنده (آرتزین)
چاه جهنم (ویل- درک)
چاه فاضلاب (آبشی)
چاه ها (آبار)
چپر (پرچین)
چپق فرنگی (پیپ)
چپو (غارت- یغما)
چتر نجات (پاراشوت)
چچ (غربال و الک)
چخ (غلاف کارد و شمشیر- لانه پرندگان)
چخماق (آتش زنه)
چراغ (نبراس- مصباح)
چراغدان سقف (قندیل)
چراغ پایه دار (لنتر)
چراغ روغن سوز سقف آویز (لنتر)
چراغ قابل حمل قدیمی (فانوس بادی)
چراغ نفت سوز (لامپا)
چراگاه (مرج)
چراگاه ایلات (یرت)
چرانیدن (ارعا)
چربی و پیه (دسم- لیپید)
چرت اول خواب (نعاس- پینکی)
چرت زدن (نعاس)
چرخ چاه (دولاب)
چرخ ریسندگی (جهره)
چرخ کبود (آسمان)
چرخ کوچک (رولت)
چرخ نخ ریسی (تیلا)
چرغ (پرنده ای شکاری- صغر)
چرک بدن (دنس)
چرک و زرداب زخم (هو- ریم- چخ)
چرم بز (تیماج)
چرم خام (یشمه - یلمه)
چرم خوشبو (ادیم)
چرم فروش (صرام)
چرمی که بر زین می دوزند (پاردم)
چرمی که زیر دم ستور ببندند (پاردم)
چروک (چین و شکن)
چریک و مبارز ایرلندی که با اعتصاب غذا در زندان انگلستان در گذشت (بابی ساندز)
چسبناک (لزج- نوچ)
چسبنده (دج- هلیم)
چست و چالاک (کرمند)
چشم پزشک (کحال)
چشم پوشی (اغماض)
چشم چران (شیز)
چشم سرمه کشیده (اکحل)
چشمداشت (یرمر- انتظار)
چشمه (ینبوع- زاب)
چشمه ای در بهشت (سلسبیل- تسنیم)
چشمه ای در چهار محال و بختیاری (شلمزار)
چشمه ها (ینابیع)
چشمی که ترکیده و مردمک بیرون آمده (بابا غوری)
چغ (لانه پرندگان)
چغندر قند (ساکارز)
چک (چچ)
چکاد (قله- میان سر- تارک)
چکاسه (سیخول)
چکاوک (جل- جلک- مانورک)
چکش (خایسک)
چک نویس (مسوده)
چکیدن آب (رش)
چلپاسه (بزمجه - سوسمار)
چلچراغ (جار- ثریا)
چلنگر (قفل ساز)
چله (زه کمان- نخ تابیده)
چلیپا (صلیب- خاج)
چماق کلفت (دگنک)
چمچم (گیوه)
چمچه (کفگیر- ملاغه)
چنگ (از آلات موسیقی)
چنگ در زدن (استمساک- استمصام)
چنگ نواز زمان خسرو پرویز (رامتین)
چوب باریک ویولون نوازی (ارشه)
چوب تراش (خراط)
چوب خشک (خشب)
چوب خشک خرما (عرجون)
چوب خوشبو ( ند-هل)
چوب درازه (آده)
چوب درشت و نتراشیده (خشب)
چوبدستی (وسه- عصا)
چوب دستی درویش (منتشا)
چوبک زن (واشنگ)
چوب گازران (کدینه)
چوب مخصوص بوجاری (هید)
چوب میخ دار قصابی(قناره)
چوب ویولون (آرشه)
چوب های زیر ریل (تراورس)
چوبی تیز برای راندن حیوان (سک)
چوپان (راعی - شبان - رمه بان)
چهار انگشتی (رادان)
چهار تار (شوشک)
چهار راه تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری (استامبول)
چهار مثقال (استار)
چهار من تبریز (ری)
چهره (لچ- رو- رخ- سیما- دیم)
چیت (پارچه نخی نازک گلدار)
چیره شده (مستولی)
چیستان (شره- معما- لغز- بردک)
چین (شکن- چروک)
چین جنوبی (ماچین)
چین و چروک (یرا)
چین و شکنج (گرنج)
چینه دان (حوصله)
چینه دیوار (دای)

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)